Kamarin #palkkaanuori-kampanjassa selvitettiin: Kesätyöntekijöiden palkkaaminen onnistunut pääosin hyvin

Useampi kuin neljä viidestä Pohjanmaan kauppakamarin kyselyyn vastanneesta on palkannut kesätyöntekijöitä tälle kesälle. Rekrytointi on sujunut hyvin, kesätyöpaikat on saatu pääosin täytettyä ja palkattujen osaaminen on vastannut melko hyvin työnantajien tarpeita.

Työnantajista 83 prosenttia on palkannut kesätyöntekijöitä tälle kesälle. Eniten kesätyöläisiä on palkannut rakennusala, jossa 94 prosenttia vastaajista kesätyöllistää, sekä teollisuus, jossa vastaava luku on 91 prosenttia. Vähiten kesätyöntekijöitä otetaan palveluyrityksiin sekä julkiselle sektorille, joiden vastaajista 75 prosenttia kertoi kesätyöllistävänsä tänä kesänä. – Olemme jo vuosia rekrytoineet poikkeuksellisen aktiivisesti nuoria kesätöihin. Todellisuudessa tulisimme toimeen kolmanneksella tuosta määrästä. Auttamalla nuoria kohentamaan työelämätaitojaan ja luomalla positiivisia kokemuksia vahvistamme omaa työnantajamielikuvaamme ja parannamme mahdollisuuksiamme tulevaisuuden rekrytointitilanteissa, kertoo eräs kyselyyn vastannut.

Reilu kolmannes vastaajista ilmoittaa palkkaavansa 2-4 kesätyöntekijää, joka on tavallisin kesätyöntekijämäärä vastaajien parissa. Reilu viidennes palkkaa 5-10 kesätyöntekijää ja joka kymmenes yritys palkkaa vähintään sata kesätyöläistä. Yritykset, jotka eivät ota kesätyöntekijöitä, kertovat ettei heillä ole sopivia tehtäviä tai että yritys on suljettuna kovimman lomasesongin ajan. Useassa kommentissa perusteltiin kesätyöntekijöiden palkkaamatta jättämistä myös sillä, että lomitukset saadaan hoidettua yrityksen omin voimin. – Ilahduttavan monessa vastauksessa kuitenkin kerrottiin, että kesätyöntekijöiden palkkaamista pidetään tarpeellisena niin nuorten kuin yrityksen tulevaisuuden kannalta. Haluan uskoa, että tämä on osin nyt jo toista kertaa toteutetun #palkkaanuori-kampanjamme ansiota, kommentoi Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.

Suosituimpia kesätyöntekijöitä ovat ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat, joita on palkannut 68 prosenttia vastanneista. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoita on palkannut 61 prosenttia vastaajista, peruskoululaisia ja lukiolaisia 53 prosenttia ja yliopisto-opiskelijoita 46 prosenttia. 58 prosenttia vastanneista palkkaa myös alle 18-vuotiaita. Keskimääräistä merkittävästi enemmän alaikäisiä palkkaa rakennusala, jossa yli 80 prosenttia palkkaa alaikäisiä sekä kaupan ala, jossa vastaava luku on 73 prosenttia. Palveluala puolestaan tarjoaa työtä merkittävästi keskimääräistä vähemmän alaikäisille: vain 44 prosenttia yrityksistä palkkaa alle 18-vuotiaita.

”Auttamalla nuoria kohentamaan työelämätaitojaan
ja luomalla positiivisia kokemuksia
vahvistamme omaa työnantajamielikuvaamme
ja parannamme mahdollisuuksiamme tulevaisuuden rekrytointitilanteissa.

Kaksi kolmesta yrityksestä satsasi kesätyömarkkinointiin saman verran kuin viime vuonna, ja neljäsosa markkinoi viime vuotta enemmän. Lisääntynyt markkinointi ei kuitenkaan heijastunut hakemusten määrään, sillä viime vuoden veroisesti hakemuksia sai 54 prosenttia ja joka neljäs yritys sai edellisvuotta vähemmän hakemuksia.

Vallitsevasta työvoimapulasta huolimatta yritykset saivat kesätyöpaikkansa täytettyä hyvin. Neljä viidestä sai täytettyä kaikki ja 18 prosenttia valtaosan kesätyöpaikoistaan. Ainoastaan 1,6 prosenttia vastasi saaneensa vähemmistön paikoista täytettyä eikä vastaajista löytynyt yhtään yritystä, joka ei saanut paikkojaan täytettyä lainkaan. Myös kesätyöläisten osaamisen arvioitiin olevan melko hyvällä tasolla. 71 prosenttia kertoi osaamisen vastaavan hyvin yrityksen tarpeita.

Pohjanmaan kauppakamarin #palkkaanuori-kampanja:
#palkkaanuori on haastekampanja, joka toteutettiin tänä keväänä toista kertaa. Haasteen vastaanottanut yritys ilmoitti kauppakamarille mukana olostaan ja linkki yrityksen kesätyöhakuun lisättiin kamarin kampanjasivulle. Kauppakamari levitti tietoa yritysten tarjolla olevista kesätöistä nuorille oppilaitosten ja some-kanavien kautta. Seurantakysely kesärekrytoinnin onnistumisesta toteutettiin toukokuun lopulla kauppakamarin jäsenyrityksille. Kyselyyn saatiin 230 vastausta yrityksistä ja julkiselta sektorilta.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN