Kokkola-Pietarsaaren lentoyhteydet ovat viennille välttämättömyys

Suomen taloudellinen menestys nojaa pitkälti vientiin. Maamme teollisuustuotannon liikevaihdosta vientiin menee 57 prosenttia. Länsirannikon maakunnissa viennin osuus on maan keskiarvoa korkeampi ja esimerkiksi kauppakamarialueella teollisuuden tuotannosta peräti 71 prosenttia lähtee vientiin. Suomen tavaraviennin arvosta yli 10 prosenttia tulee Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnista.

Kokkola-Pietarsaaren talousalueen viennin arvo vuonna 2017 oli 2,4 miljardia euroa. Alueella on lukuisia yrityksiä, joiden tuotannosta viennin osuus on yli 90 prosenttia ja useat yritykset tavoittelevat viennin kasvua. Kauppakamarin tuoreesta talousbarometristä käy ilmi, että teollisuusyrityksistä 70 prosenttia kertoo viennin kasvavan tänä vuonna edellisvuodesta.

Viime aikoina Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman toimintaa on leimannut epävarmuus lentoyhteyksistä ja operaattoreista. Lentoja on peruttu lyhyellä varoitusajalla, osa lennoista on matkustajille hankalia ja hitaita kolmiolentoja ja reittilennot Tukholmaan loppuivat keväällä. Nykytilanteessa heikot yhteydet hankaloittavat suuresti kansainvälisten asiakkaiden käyntejä alueella tilaus-toimitusprosessien eri vaiheissa sekä vaikeuttavat alueen yritysten pääsyä globaaleille markkinoille.

Hyvällä saavutettavuudella on moninaiset ja laajat vaikutukset. Saavutettavuus vaikuttaa kansainvälisen kaupan toimivuuteen ja liiketoiminnan varmuuteen sekä alueen imagoon kansainvälisessä liiketoiminnassa. Sujuvat yhteydet vaikuttavat niin ikään yritysten sijoittumis- ja investointipäätöksiin sekä sitä kautta alueen ja Suomen talouteen. – Sujuvat lentoyhteydet alueelta ja alueelle ovat menestyvän vientiteollisuuden elinehto, kiteyttää Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.

– Hyvät lentoyhteydet pitävät yllä ja kasvattavat kysyntää. Lentoyhteyksien heikentäminen vähentää matkustajamääriä, vaikka matkustustarve on olemassa, summaa selvitystyön tehneen WSP Finlandin johtaja, professori Jorma Mäntynen. – Liikematkustuksen volyymit kasvavat, mikäli lentoyhteyksien tarjonta vastaa nykyistä paremmin yritysten tarpeisiin, jatkaa Mäntynen.

Noin 70 prosenttia Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman matkustajista on liikematkustajia. Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalta puolen tunnin ajomatkan sisällä on 165 vähintään kymmenen henkilöä työllistävää tuotanto- ja teollisuuslaitosta ja tunnin ajomatkan sisällä niitä on jo 272. Selvityksen yhteydessä tehdyn kyselyn mukaan 60 prosenttia yrityksistä pitää nykyisiä lentoaikatauluja Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalta tarpeisiinsa sopimattomina. 84 prosenttia pitää lähellä olevaa lentoasemaa tärkeänä yrityksensä toiminnan ja imagon kannalta. Hyvät lentoyhteydet tarvitaan niin Helsinkiin kuin Tukholmaan.

Selvityksen toteutus
WSP Finland toteutti selvityksen Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman merkityksestä elinkeinoelämälle Pohjanmaan kauppakamarin tilauksesta. Selvityksen yhteydessä toteutettiin yrityksille suunnattu kysely ja haastatteluja loka-marraskuussa 2018. Kyselyyn vastasi 186 yritystä. Selvityksen tekemistä tukivat taloudellisesti Kokkolan kaupunki, Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia sekä Kruunupyyn lentohalliyhtiö.

Selvitysraportti: Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman merkitys elinkeinoelämälle

Tulostettava mediatiedote

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN