Flygförbindelserna från Karleby-Jakobstad är nödvändiga för exporten

Finlands ekonomiska framgång är i stor utsträckning beroende av exporten. 57 procent av omsättningen av landets industriproduktion går på export. I landskapen på västkusten är exportens andel högre än landets medeltal och till exempel på handelskammarområdet exporteras så mycket som 71 procent av industriproduktionen. Mer än 10 procent av värdet på Finlands varuexport härstammar från landskapen Mellersta Österbotten och Österbotten.

Värdet på exporten från det ekonomiska området i Karleby-Jakobstad var 2,4 miljarder euro år 2017. På området finns många företag där exportens andel av produktionen är över 90 procent och flera företag har som målsättning att öka exporten. Enligt handelskammarens färska konjunkturbarometer rapporterar 70 procent av industriföretagen att exporten ökar i år jämfört med i fjol.

Under den senaste tiden har verksamheten vid Karleby-Jakobstad flygplats stämplats av en osäkerhet gällande flygförbindelser och operatörer. Flyg har annullerats med kort varsel och en del av flygen är triangelflyg som är besvärliga och långsamma för passagerarna. Dessutom avslutades reguljärflygen till Stockholm på våren. På grund av de dåliga förbindelserna är det för närvarande besvärligt för internationella kunder att besöka vår region i beställnings- och leveransprocessens olika skeden. Även våra företag lider av svårigheten att ta sig ut på den globala marknaden.

Goda förbindelser påverkar på många sätt och i stor utsträckning. Tillgängligheten har betydelse för en fungerande internationell handel och en säker affärsverksamhet samt för regionens image i den internationella affärsverksamheten. Smidiga förbindelser påverkar också företagens etablerings- och investeringsbeslut och därmed även regionens och landets ekonomi. – Smidiga flygförbindelser från regionen och till regionen är livsviktiga för en framgångsrik exportindustri, påpekar Österbottens handelskammare direktör Paula Erkkilä.

– Goda flygförbindelser upprätthåller och ökar efterfrågan. Sämre flygförbindelser minskar antalet passagerare trots att behovet av att resa finns, summerar WSP Finlands direktör, professor Jorma Mäntynen som varit med och gjort utredningen. – Antalet affärsresor ökar förutsatt att utbudet av flygförbindelserna motsvarar företagens behov bättre än det gör idag, fortsätter Mäntynen.

Ca 70 procent av passagerarna vid Karleby-Jakobstad flygplats är affärsresenärer. Inom radien av en halvtimmes körtid från Karleby-Jakobstad flygplats finns 165 produktions- och industrianläggningar som sysselsätter minst tio personer och inom radien av en timmes körtid är antalet redan uppe i 272. Enligt enkäten som gjordes i anslutning till utredningen anser 60 procent av företagen att de nuvarande flygtidtabellerna för Karleby-Jakobstad flygplats är oändamålsenliga med tanke på deras behov. 84 procent anser att en närliggande flygplats är viktig för företagets verksamhet och image. Goda flygförbindelser behövs både till Helsingfors och Stockholm.

Genomförandet av utredningen
WSP Finland genomförde utredningen om betydelsen av Karleby-Jakobstad flygplats för näringslivet på uppdrag av Österbottens handelskammare. I samband med utredningen genomfördes en enkät och intervjuer bland företag i oktober-november 2018. 186 företag besvarade enkäten. Utredningen har fått ekonomiskt stöd av Karleby stad, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och bolaget Kronoby flyghangar.

Utredningsrapport: Betydelsen av Karleby-Jakobstad flygplats för näringslivet

Pressmeddelande för utskrift

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN