Suomen tärkeimmät liikennehankkeet listattu – Kasitie kauppakamarialueen tärkein

Kauppakamarit kokosivat merkittävimmät maantie-, raide-, ja sisävesiyhteyshankkeet yksiin kansiin, koska haluavat tukea omalla listauksellaan valtakunnallisesti tehtävää 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Pohjanmaan kauppakamarialueelta mukana ovat kasitien parannukset: Vaasa–Kokkola-välin ohituskaistat, Kokkolan Eteläväylän nelikaistaistaminen ja Ytterjeppon eritasoristeyksen toteuttaminen, Vaasan satamatie sekä raidehankkeista Vaasa–Seinäjoki-välin nopeuttaminen, Kokkolassa ratapihan parannus ja satamaan vievä kaksoisraide ja GigaVaasa-pistoraide.

– Yritystemme markkinat ovat maailmalla ja ne kilpailevat globaalisti. Siinä kilpailussa logistiikka on avainasemassa, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen. – Yritystemme kilpailukyky edellyttää, että käytössämme on sujuvimmat, tehokkaimmat, taloudellisimmat ja mahdollisimman ympäristöystävälliset kuljetukset.

– Toimiva infrastruktuuri ja sujuva logistiikka ovat menestyvän vientiteollisuuden elinehto, kiteyttää jätti-investointia Vaasan Vaskiluotoon toteuttavan Wärtsilän logistiikasta vastaava Category Manager, Pohjanmaan kauppakamarin liikennevaliokunnan puheenjohtaja Ari Schiestl.

Suomen taloudellinen menestys nojaa pitkälti vientiin. Valtatie 8 on valtasuoni, joka yhdistää länsirannikon teollisuusvyöhykkeen satamiin ja lentoasemiin. Länsirannikon maakunnissa viennin osuus on maan keskiarvoa selvästi korkeampi. Tilastokeskuksen tuoreimman tiedon mukaan kauppakamarialueen teollisuuden tuotannosta peräti 69 prosenttia lähti vientiin vuonna 2018, kun koko maan keskiarvo oli 59 prosenttia.

– Valtatien 8 vaikutus Suomen taloudelle on vuosittain kymmeniä miljardeja euroja. Tien ylläpito ja investoinnit tulisi suhteuttaa tähän, tiivistää kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.

– Tällä hetkellä valtatie 8 kauppakamarialueella ei ole käyttäjille turvallinen. Tie on paikoin siinä kunnossa, että se voi vaurioittaa niin rahtia kuin kuljetuskalustoa, toteaa HalpaHallin logistiikkapäällikkö Timo Tupeli. Halpa-Hallille valtatie 8 on elintärkeä väylä tavarantoimittajilta logistiikkakeskukseen ja sieltä edelleen myymälöihin. Viikossa logistiikkakeskuksesta toimitetaan 44 yhdistelmäkuormaa tavaraa myymälöihin ja saman verran tavaraa tulee toimittajilta logistiikkakeskukseen. Yhteensä HalpaHallin tavaraa kulkee viikoittain noin 880 tonnia valtatiellä 8.

Kauppakamareiden liikennehankelistauksen tarkoituksena on tunnistaa alueittain vaikuttavimmat toimenpiteet, joilla vientikuljetusten tehokkuus voidaan varmistaa. Kauppakamareiden julkaisulla täydennetään kokonaiskuvaa liikenteen nykytilasta ja muutostarpeista kattaen tasapuolisesti kaikki Suomen eri alueet ja niiden erityispiirteet. Lento- ja meriliikenne jätettiin listauksen ulkopuolelle, mistä syystä listauksesta puuttuu mm. kauppakamarialueen lentoliikenne. Lentoliikenteen edunvalvonta alueella jatkuu tiiviisti ja laajalla yhteistyöllä kuten aiemmin.

– Suomi on viennistä riippuvainen maa ja hyvillä liikenneyhteyksillä on mahdollista kuroa kiinni muiden maiden matkaa markkinoille. Sujuvat liikenneyhteydet ovat merkittävä tekijä yritysten sijoittautumiselle ja pysymiselle Suomessa. Liikenneverkot ovat yhteiskunnan eri toimintojen mahdollistaja, sanoo Keskuskauppakamarin liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Päivi Wood.

Wood muistuttaa, että liikennehankkeiden rahoituksessa tulee myös hyödyntää EU:n elvytyspaketti. Kasvua edistäviä pitkän aikavälin suuria raidehankkeita tulee nopeuttaa ja elpymispaketin hyödyntäminen pienemmissä ja nopeasti käynnistettävissä hankkeissa helpottaa Suomen väyläverkoston mittavan korjausvelan lyhentämistä.

Kauppakamarien liikennehankelistaus 2020

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN