Internationella storprojekt innebär affärsmöjligheter för österbottniska företag

Som ett resultat av coronaåterhämtningen eller av andra orsaker så finns det nu runtom i världen flera statliga storprojekt som har startats upp eller håller på att startas upp. Dessa projekt berör bland annat infrastruktur, grön övergång, utbildning, hälsovård och digitalisering.

En rapport om projekten i olika länder och världsdelar har sammanställts för att hjälpa företag som är intresserade av att delta i internationella storprojekt.

Rapporten över storprojekt i olika länder och världsdelar (på finska)

Företag som är intresserade av projekten kan begära ytterligare information och hjälp av ambassaden i respektive land. I anslutning till flera av ambassaderna finns Team Finlands specialister, och det lönar sig i första hand att be om hjälp av dem. Om det inte finns någon Team Finland-person vid ambassaden i fråga, lönar det sig att be om hjälp av den som ansvarar för handelsrelationerna vid ambassaden i fråga.

Finlands ambassader per land

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN