Effektivitet i budgeteringsprocessen

Ett företag har långsiktiga och kortsiktiga mål som kan vara kopplade till tillväxt och dess förvaltning, optimering av resultatet eller till och med försäljning av företaget. Det grundläggande syftet med budgetering är att planera och utvärdera företagets verksamhet utifrån fastställda mål. Med hjälp av budgetering kan man definiera företagets kort- och långsiktiga mål i ljuset av siffror och i mätbar form. Budgeten är också ett utmärkt planeringsverktyg för till exempel företagets kommande rekryteringar och för att genomföra investeringar i rätt tid. Långtidsbudgeten är ett bra sätt att visualisera hur ett företags investeringar påverkar siffrorna och det här dokumentet är ett viktigt stöd i eventuella finansieringsdiskussioner.

Läs artikeln om budgetering som Jani Salosen på KPMG skrivit (på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN