Ge ditt förslag för Årets digiprojekt

  • Namn, postadress
  • Namn, tfn, e-post
  • Namn, postadress
  • Namn, tfn, e-post
  • Namn, målsättning, kort beskrivning
  • Varför ska just det här projektet belönas?
  • Namn, tfn, e-post

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN