Mångfald ger en dynamisk arbetskultur på Beamex

På Beamex är mångfald enbart en positiv sak som ger flera och bredare perspektiv, vet både Tina Ademola, direktören som är ansvarig för människor och kultur, och anställda med utländsk bakgrund.

Beamex i Jakobstad är specialiserat på kalibratorer och kalibreringslösningar dvs. produkter som kontrollerar att olika typer av mätinstrument är exakta. Vi tänker sällan på hur ofta det krävs noggranna mätningar i vardagen: rätt mängd mat, bränsle och energi, att medicinen vi tar är säker och sjukhusets EKG-apparat visar rätt. – Det är en mycket specifik bransch vi verkar i och då är det viktigt att hitta rätt personer som passar in i vår arbetsgemenskap och arbetskultur. Sedan spelar bakgrund och varifrån man kommer mindre roll, säger Tina Ademola, Director, People and Culture på Beamex.

Enligt Tina Ademola vill Beamex vara ett modernt företag. Därför har man frångått den traditionella HR-stämpeln och vidgat arbetsfältet. – Förutom på nödvändiga policys och instruktioner har vi valt att sätta vårt stora fokus på arbetstagarupplevelsen.

Av 180 anställda i Jakobstad har mer än var tionde medarbetare utländsk bakgrund och ser man på Beamex globalt ökar siffran dramatiskt. För personalansvariga Tina Ademola var den internationella aspekten viktigast när hon sökte sitt jobb för sex år sedan. Intressant är att de övriga CB pratade med också lyfter fram det, men även arbetsgemenskapen och kulturen. – Här är så internationellt och man blir genast accepterad som en fullvärdig medlem i arbetsgemenskapen, säger Carolin Castillo.

Bytte Karibien mot Finland

För nio år sedan träffade Carolin Castillo en finländsk man hemma i Dominikanska Republiken – och kärlek uppstod. Tre år senare följde hon med till Finland och hamnade i Maxmo. Efter ett antal praktikplatser lyckades hon för två år sedan få drömjobbet på Beamex. Som exportkoordinator på försäljningen jobbar hon mot hela världen, från USA och Sydamerika till Mellanöstern. – Tack vare medarbetare med olika kulturell bakgrund kan man bättre förstå kunderna. Business i USA görs inte på samma sätt som i Saudi-Arabien.

Öppenhet, noggrannhet och arbetsglädje
är de kärnvärden som ökar trivseln.

Enligt Tina Ademola kommer Beamex på sikt inte att lokalt hitta tillräckligt med folk som besitter rätt kompetens. Därför måste man vara aktiv och ha ett öppet sinne och anställa människor oberoende av nationalitet som har rätt kvalifikationer och passar in i arbetskulturen. – På Beamex anställs man inte för att man kan prata ett visst språk, utan för att man kan bidra till företagets framgång. Olika kulturbakgrunder kombineras till en fungerande Beamex-kultur, säger Don Duma.

Från Sydafrika via England och Sverige till Jakobstad

Sydafrikanen Don Duma har även finländskt medborgarskap efter att ha bott 15 år i Finland. Don och hans fästmö från Kållby i Pedersöre sökte en trygg plats att slå sig ner på efter många år i olika länder. Jobbet som samordnare av olika affärssystem har han haft i ett år. Där kan han kombinera sin IT-utbildning med affärsverksamhet. – Företag säger sig vara internationella bara för att de exporterar sina produkter. Beamex med kontor runtom i världen är det på riktigt. Jag är dagligen i kontakt med kolleger i utlandet, från USA till Kina. Det ger en känsla av att det finns många möjligheter. Man är en del av en större helhet, en global familj.

Tina Ademola lyfter fram tre kärnvärden som ökar trivseln – öppenhet, noggrannhet och arbetsglädje. Dessa genomsyrar hela Beamex; från hur man behandlar kunder till hur man behandlar varandra på arbetsplatsen. Tillsammans med de anställda har man tagit fram ett arbetsgivarlöfte (employer value proposition) dvs. vad som gör att man trivs och vill jobba på Beamex. – Redan på jobbintervjun fick jag intryck av att företaget bryr sig om sina anställda och låter dem vara sig själva. Efteråt satt jag på ett kafé och väntade på tåget tillbaka till Tammerfors. Då kände jag väldigt starkt att jag verkligen vill ha det här jobbet, konstaterar Justyna Hietala.

Mycket har ändrats på snart sex år

Justyna Hietala fastnade för Finland redan 2010 som utbytesstudent från Polen och flyttade hit 2012 efter sin examen. Sedan 2018 har hon även finländskt pass och pratar flytande finska. När hon 2018 sökte jobb som Technical writer på Beamex visste hon inte var Jakobstad låg. Nu har Justyna varit anställd i snart sex år och sedan två år som Senior Designer och Teamlead inom Teknisk dokumentation. När hon började var hon en av ganska få personer med utländsk bakgrund. Hon säger att det är alla fina människor som skapar gemenskapen som gör att man trivs. – På Beamex litar man på sina medarbetare. Det uppskattas att man försöker utveckla arbetet och man kan testa olika saker. Ibland går det inte som man tänkt, men det är tillåtet att också misslyckas.

Här är så internationellt och
man blir genast accepterad
som en fullvärdig medlem
i arbetsgemenskapen.

Beamex har inget officiellt språk internt, men det är viktigt att uttrycka sig så att alla förstår. Kommunikationen som rör alla sker på engelska. – Det blir en avvägning, för vissa medarbetare tycker det är jobbigt att kommunicera eller ta till sig information på engelska. De ska också kunna känna sig bekväma i gemenskapen, säger Tina Ademola.

Beamex behöver mångfald

Enligt Tina Ademola måste man rekrytera med öppet sinne. – Vi får inte utgå från att en person med utländsk bakgrund, kanske boende i södra Finland, inte skulle vilja flytta hit. Flera som fått jobb här har flyttat hit. Justyna är ett fint exempel på det, trots att hon säger sig vara mer en storstadsmänniska.

På Beamex, liksom på de flesta andra företag numera, tillämpar man även hybridmodeller och är flexibla med distansarbete.

För Beamex är värderingarna mångfald, jämställdhet och inkludering viktiga byggstenar. – Ett företag som lever på innovation och att utveckla produkter behöver människor med olika bakgrund, säger Tina Ademola. Don Duma tillägger: – Du får en helt annan dynamik i ett företag där det finns personer med olika synsätt. Alla måste vara öppna och beredda att lära sig nya saker.

På Beamex är mångfald enbart en positiv sak som ger flera och bredare perspektiv. – I en kulturell mångfald bidrar alla med något. Vi kan alla lära mycket av varandra, säger Justyna Hietala som tillägger att en utlänning anstränger sig utöver det vanliga för att visa sig kvalificerad.

Ta vara på de utländska studerande

Alexander Felix flyttade med sin mamma och två småsyskon och styvfar från Dominikanska Republiken när han var femton år. Nu är han 34 och har vuxit upp och utbildat sig i Finland. Alexander som pratar svenska kan även utnyttja kunskaperna i spanska och engelska på jobbet som försäljningskoordinator på Beamex som han fick för två år sedan efter sin examen från Yrkeshögskolan Novia. Genom att ta tillvara den kunskap som speciellt nyanställda har känner de sig snabbare som en del av företaget. Alexander ger nyanlända ett gott råd: – Börja genast studera finska eller svenska så pass mycket att du klarar av ett vanligt samtal. Det ökar dina chanser att få jobb väsentligt.

Tina Ademola anser att företagen borde bli bättre på att ta tillvara de många utländska studerande som finns i Österbotten. – Modigt har de flyttat från sina länder och släkt och vänner för att studera i ett främmande land. De är motiverade men har svårt att komma in i arbetslivet. En praktikplats kan då vara en bra början så ser de att Helsingfors inte är enda alternativet.

För Don Duma var exempelvis den sexmånaders praktikplats han fick i början helt avgörande för att få in en fot på arbetsmarknaden. Många gånger stupar det dock på bristande språkkunskaper. – Här kan företagen vara litet självkritiska och fundera på om den språkkunskap de kräver faktiskt är viktig för att kunna utföra ett visst jobb, konstaterar Tina Ademola.

Fler företag kunde ta modell av Beamex och öka sin mångfald för att skapa en dynamisk arbetsplats som attraherar internationella talanger till Österbotten.

Beamex
  • Bransch: Beamex tillverkar högklassiga kalibratorer och kalibreringslösningar som möjliggör exakta mätningar, tillförlitliga data och spårbarhet. Kunderna finns över hela världen inom processindustrin – allt från olje- och livsmedels- till läkemedelsindustrin.
  • Verksamhetsort: Jakobstad där all produktion och utveckling sker, plus 11 egna kontor från Toronto till Shanghai.
  • Historia: Grundades 1975 av fyra kalibreringstekniker som vill hitta ett bättre sätt att kalibrera.
  • Antal anställda: 300 globalt varav 190 i Finland
  • Omsättning: 47,5 miljoner euro (2023)
  • Andelen export: ca 95 %

 

TEXT: RAINER AHLVIK
FOTO: JULIA RAHIKKA