Paula Erkkiläs kolumn i ÖT: Bästa arbetsgivare, generation Z står vid din dörr

Paula Erkkilä

Publicerad på Österbottens Tidning torsdagen 6.2.2020.

Pensioneringstakten ökar och nya generationer tar över arbetsmarknaden. Nåja, att ta över är det inte fråga om, eftersom arbetsmarknaden i Finland mister 10 000 fler personer varje år än nya som kommer in på marknaden. I vår region har vi ett underskott på mer än 500 ungdomar varje år. Dessutom flyttar ca en tredjedel av ungdomarna, som det redan råder brist på, någon annanstans för att studera eller jobba utan att någonsin återvända till hemorten. Det torde alltså inte vara någon nyhet att det inte räcker kunnig arbetskraft åt alla.

Vi borde få vår framtida kunniga arbetskraft att intressera sig mera för företagen i regionen redan i skolåldern eller senast under studietiden. Det bästa sättet är att erbjuda dem sommarjobb, och även i år finns det en hel del möjligheter till jobb. Redan nu har ett hundratal arbetsgivare gått med i Österbottens handelskammares kampanj #anställunga och det finns närmare 5000 lediga jobb. För många arbetsgivare kan det dock komma som en överraskning att det inte duger med vilket sommarjobb som helst. Ungdomarnas förväntningar är höga och deras funderingar kan kretsa kring vilket rykte arbetsgivaren har, vilka möjligheter till lärande arbetet erbjuder eller vilken nytta jobbet utgör för den egna karriären.

Nu i sommar kommer generation Z att ta sina första steg i arbetslivet. De här ungdomarnas världsbild, tankesätt och värderingar är mycket annorlunda från generation X och Y som anställer dem. Generation Z bekymrar sig för miljön, orättvisor och rasism och vill i sitt jobb lösa de riktiga världsproblemen. Förutom betydelsefulla och meningsfulla uppgifter kräver generation Z ansvarsfullhet av sina arbetsgivare.

För generation Z är det också viktigt med mångfald på arbetsplatsen. Arbetsgivaren borde inse att våra framtida talanger vill vara en del av arbetsplatser där olika kulturer möts, där man pratar många språk och där kön eller hudfärg inte har något som helst egenvärde.

Att anställa sommarjobbare är ett utmärkt verktyg för att öka mångfalden på en arbetsplats. Om man på en arbetsplats ännu inte överskridit tröskeln att anställa den första utländska arbetstagaren så är det här ett ypperligt tillfälle! I högskolorna och inom yrkesutbildningen studerar 1500 utländska ungdomar och de är mer än villiga att jobba här. Ge dem en chans att visa vad de går för.

Man behöver inte ha någon kristallkula för att kunna påstå att generation Z snart är i den positionen att de med allt högre röst kan diktera sina förväntningar för arbetsgivaren. För att kunna garantera sin konkurrenskraft måste arbetsgivaren uppfylla dessa förväntningar, bli mera transparent och börja berätta allt mer om sig själv och sina värderingar. För företagen är det ytterst viktigt att talangerna inom de allt mindre åldersklasserna blir intresserade av just dem – för det är talangerna som väljer och inte tvärtom.

OptiCareer Day och Edu+Job-mässorna som arrangerades helt nyligen utgör goda tillfällen för arbetsgivaren att göra sig känd och väcka intresse. Det räcker ändå inte enbart med information utan storyn måste motsvara verkligheten. På arbetsplatsen måste man leva som man lär. Varje dag.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN