Södra Österbottens och Österbottens handelskamrar: Vi kräver planeringspengar för utvecklandet av banan mellan Tammerfors och Seinäjoki

Stambanan i Finland går från Helsingfors till Uleåborg. Stora satsningar har framförts gällande banan Helsingfors-Tammerfors och vi stöder dessa. Planeringen av dubbelspåret mellan Tammerfors och Seinäjoki är ändå även lika viktig. Resetiden skulle förkortas märkbart och allmänna förseningar på grund av tågmöten skulle falla bort. Den planeringsfinansiering som redan beviljats för att försnabba Vasabanan passar bra att kopplas ihop med det här projektet.

Sträckan Tammerfors-Seinäjoki är det livligaste trafikerade enkelspåret i Finland. Enkelspåret är enormt känsligt för störningar, vilket har påvisats ofta under de senaste åren. En icke fungerande eller osäker trafikförbindelse är sist och slutligen med tanke på helheten den allra dyraste förbindelsen.

Man bör dra nytta av EU:s TEN-T-finansiering till fullo och därför är det brådskande med planeringsfinansieringen. En timmes tåg-projekten genomförs eventuellt i framtiden men nu är det bråttom att utveckla och försnabba de redan existerande tågförbindelserna. Det här är samtidigt en klimatgärning med vilken man kan förflytta allt mer person- och godstrafik från landsvägarna till järnvägarna.


Mera information:

Juha Häkkinen, VD, Österbottens handelskammare, tfn 0500 561 036
Pertti Kinnunen, VD, Södra Österbottens handelskammare, tfn 040 534 0875

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN