Att förbättra världen

Skribenten Stefan Damlin är VD för Vasa Elektriska. – I energibranschen är förändringarna snabba. Det ger energi att inse och förverkliga nya möjligheter, säger Damlin, som gärna motionerar på fritiden.

Man brukar säga att man förbättrat världen när man suttit en längre stund och diskuterat. Det ligger en sanning i det gamla uttrycket. Vi kommer sällan till de bästa lösningarna när vi söker dem utan bollplank. Tillsammans däremot öppnas helt nya vyer, bitar faller på sin plats, nya idéer föds.

En god motivation för att åka till jobbet varje dag är målsättningen att bidra till att förbättra världen. Dagarna är fyllda av möten och sammanstrålningar med medarbetare, kunder eller samarbetspartner. Vi diskuterar, utväxlar tankar och idéer, jobbar för att hitta lösningar som gynnar klimatet, utvecklar verksamheten eller skapar mervärde för våra kunder.

Vasa Elektriska tog i fjol fram en strategi med målåret 2025. Visionen Modig förnyelse tillsammans understryker en av de viktigaste aspekterna i dokumentet: samarbetet. Samarbete i sig är inget nytt. Genom att ge det en såpass viktig roll i vårt strategiska arbete vill vi säkerställa att vi kan skapa så mycket mervärde som möjligt genom dialog.

Styrkan i Vasaregionens energikluster ligger just i möjligheten att samarbeta med parter som tänker och jobbar annorlunda, också internationellt. Med ett bredare perspektiv kan vi ta fram lösningar som inte bara gynnar regionen, utan hela världen. Vi har företag som säljer sina lösningar globalt, högskolor som forskar och utvecklar samt en offentlig sektor som skapar förutsättningar för verksamheten. Ett unikt samarbete, vilket konstaterats i många festtal, men som också förverkligas helt konkret.

För ett bolag som Vasa Elektriska utgör energiklustret en form av testlaboratorium, men också en källa till ny kompetens. Vi utvecklar och upprätthåller en infrastruktur – elnätet – där företagen kan testa nya produkter och lösningar innan de tas i bruk i olika delar av världen. Denna testplattform är en typ av mervärde vi kan erbjuda klusterföretagen. Samarbetet ger oss tillgång till den nyaste teknologin som hjälper oss att utveckla vår egen verksamhet, säkerställer en allt bättre leveranssäkerhet till våra kunder samt utvecklar vårt kunnande.

I Vasaregionens energikluster är samarbetet något naturligt.
EnergyWeek är ett oerhört bra exempel
på hur vi jobbar tillsammans i klustret.

På många sätt erbjuder veckan en inblick i klustret i miniatyr. Det går lätt att känna pulsen hos alla besökare, talare och arrangörer. Wärtsilä Smart Technology Hub och projektet Carbon Neutral Vaasa 202x är ett par av de nyaste exemplen på hur man kan samla olika typer av kunnande under samma tak för att skapa mervärde på ett större plan. Med den vidden av kompetens som finns i energiklustret har vi stora möjligheter att utveckla och exportera lösningar, som kan bidra till att lösa klimatkrisen. Det är en god motivator och orsak att gå till jobbet.

Som energibolag har vi stora möjligheter att vara med och arbeta för en renare framtid. För oss är hållbara val något som styr vår verksamhet och våra beslut. Under det senaste året har vi haft möjlighet att utveckla ett flertal lösningar, som minskar på såväl vårt eget som på våra kunders koldioxidavtryck. En viktig del av att jobba mot en mer hållbar framtid inom energisektorn utgörs av att satsa på ren energi. Under året som gick fattade vi bland annat beslutet att nyinvestera närmare 20 miljoner euro i vindkraft. Vi startade upp ett flertal pilotprojekt med både konsumenter och företagskunder för att optimera helhetskedjan från produktion till konsumtion. Vi gick in för att ta i bruk grottorna i Vasklot i egenskap av värmelager – en lösning som hjälper oss att mer flexibelt kunna använda förnybar energi i fjärrvärmeproduktionen och balansera de förbrukningstoppar som uppstår under kalla vinterdagar. Värmelagret minskar kolförbränningen med 30 %!

Kännetecknande för alla dessa klimatgärningar är det att vi inte skulle ha kunnat genomföra dem på egen hand. De föddes ur samarbete och dialog samt en vilja att tillsammans förbättra världen.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN