Brev åt ministrarna gällande flygtrafiken vid Karleby-Jakobstad flygplats

Medierna rapporterade söndagen den 17 maj 2020 om Finnairs beslut att under ett års tid inte upprätthålla någon flygtrafik vid Karleby Jakobstad flygplats och om risken att trafiken inte alls kommer att återupptas. Flygtrafiken vid Karleby-Jakobstad är livsviktig för regionens exportindustri och ministrarna från vår region är i nyckelposition för att påverka en fortsättning av flygtrafiken. Handelskammaren stöder ministrarnas arbete på alla möjliga sätt.

Genast efter att nyheten offentliggjordes skickade handelskammaren ett öppet brev åt justitieminister Anna-Maj Henriksson och näringsminister Mika Lintilä där man sammanställt fakta som kan användas i påverkansarbetet.

”Olemme erittäin suuresti huolestuneina ottaneet vastaan päivän uutiset siitä, että Finnair ei lennä loppuvuonna Kokkola-Pietarsaaren lentokentälle. Tämä on lyhyellä aikavälillä elinkeinoelämämme toimivuudelle iso heikennys. Samalla se nähdään suurena riskinä sille, että lentoyhteydet häviävät lopullisesti.

Kokkola-Pietarsaaren lentoasema tuo syöttöliikennettä Finnairille Helsinki-Vantaan kentälle huomattavan suuren osan suhteessa matkustajamääriin. Noin 70 prosenttia Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman matkustajista on liikematkustajia. Täältä siis jatketaan muihin kohteisiin Euroopassa ja maailmalla. Tämä istuu hyvin verkostolentoyhtiö Finnairin konseptiin.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun vuotuinen viennin arvo on lähes 4 miljardia euroa. Tästä pelkästään Kokkola Industrial Parkin ja Alholman Industrial Parkin viennin arvo muodostaa lähes 3 miljardia euroa. Suomen tavaraviennin arvosta yli 10 prosenttia tulee Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnista. Alueella on lukuisia yrityksiä, joiden tuotannosta viennin osuus on yli 90 prosenttia.

Hyvällä saavutettavuudella on moninaiset ja laajat vaikutukset niin alueen kuin koko Suomen talouteen. Saavutettavuus vaikuttaa kansainvälisen kaupan toimivuuteen ja liiketoiminnan varmuuteen sekä alueen imagoon kansainvälisessä liiketoiminnassa. Loppuvuodesta 2018 WSP Finlandin toteuttaman selvityksen mukaan 84 prosenttia yrityksistämme pitää lähellä olevaa kenttää tärkeänä niin toiminnalleen kuin imagolleen. Sujuvat yhteydet vaikuttavat niin ikään yritysten sijoittumis- ja investointipäätöksiin. Ulkomaalaisen asiakkaan täytyy päästä alueelle katsomaan tuotteita ja lisäksi ostopäätöksen jälkeen tuotantoprosessin eri vaiheissa. Asiakkaille täytyy olla tarjolla sujuva lentoyhteys. Samoin alueen yritysten täytyy päästä maailmalle tekemään erilaisia asennus-, huolinta- ja kunnossapitotöitä.

Suhteutettuna talousalueemme vientituloihin Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman ja sen toimivien yhteyksien kustannus on pieni. On huomattava, että muutaman miljoonan euron vuotuinen panostus lentoyhteyksien muodossa mahdollistaa tuhatkertaiset tulot viennin muodossa. Ilman lentoyhteyksiä nämä tulot vaarantuvat vakavasti. Heikot yhteydet hankaloittavat suuresti kansainvälisten asiakkaiden käyntejä alueella tilaus-toimitusprosessien eri vaiheissa sekä vaikeuttavat alueen yritysten pääsyä globaaleille markkinoille. Isossa kuvassa kyse on Suomen pitämisestä kilpailukykyisenä kansainvälisessä kilpailussa.

Nyt arvon ministerit, toivomme teiltä vaikuttamista tässä koko Suomelle tärkeässä asiassa. Nyt, kun hallitus pohtii elvytyspakettia ja alueellisia infrahankkeita, niin tässä on kohde, joka tukee koko Suomen vientiteollisuutta, työllisyyttä ja vahvistaa kansantaloutta. Mediassa olleiden tietojen perusteella valtio on lähdössä pääomittamaan Finnairia tuntuvalla summalla. Lisäksi se on aiemmin taannut noin 600 miljoonan euron lainan Finnairille. Valtion tehdessä näin mittavia toimenpiteitä ei maakuntakenttiä voida täysin sivuuttaa.

Koko vientirannikon elinkeinoelämän puolesta,
Paula Erkkilä
Pohjanmaan kauppakamari”

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN