Coronapandemin fick inte bristen på kunnig arbetskraft att försvinna

Coronaviruspandemin lindrade temporärt bristen på kunnig arbetskraft som de senaste åren har utgjort ett hinder för företagens tillväxt. Trots att coronan har påverkat verksamheten i många företag på ett dramatiskt sätt så har behovet av kunnig arbetskraft inte minskat just alls på det stora hela. 31 procent av de företag som svarade på Österbottens handelskammares konjunkturbarometer Business Panel i november rapporterade att bristen på kunnigt folk bromsar deras verksamhet.

– Företagen har drabbats i mycket varierande grad av pandemin. För en del företag har grunden för verksamheten helt raserats, en del andra däremot växer snabbt och hittar inte den arbetskraft som skulle behövas. På det stora hela ser det ut som om vi fortfarande har brist på kunnigt folk och vi måste aktivt försöka hitta lösningar på detta, säger Österbottens handelskammares vd Juha Häkkinen.

Pandemin löste inte problemet med bristen på kunnigt folk, eftersom problemet inte är konjunkturrelaterat utan strukturellt. Arbetskraftsbristen orsakas i framtiden främst av den svaga befolkningsutvecklingen i Finland. Nativiteten sjunker snabbare än förväntat, folkmängden kommer att börja sjunka på 2030-talet och antalet äldre ökar snabbt. En ännu större utmaning på Österbottens handelskammares område är att antalet personer i arbetsför ålder minskar dramatiskt på grund av flyttningsrörelsen.

I höst gjorde handelskamrarna en utredning över situationen med arbetskraftsbrist i företagen. Vad gällde frågan om rekryteringsbehovet i framtiden så rapporterade 56 procent av de österbottniska företagen att det ökar under de 2-3 kommande år. Detta i kombination med den redan existerande bristen på arbetskraft pekar på att om vi inte snabbt fattar sådana beslut som främjar tillgången på kunnigt folk så kommer arbetskraftsbristen att utgöra ett betydande hinder för tillväxten vid nästa högkonjunktur.

– Före pandemin så bromsades företagens verksamhet betydligt av bristen på arbetskraft. När det var som värst på våren 2019 så rapporterade 54 procent av industriföretagen och 50 procent av alla företagen i vår region via Business Panel att bristen på kunnigt folk är en betydande flaskhals för verksamheten i företaget, berättar Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä. – Vi kommer att stå inför en liknande situation då ekonomin igen börjar växa om vi inte redan nu kan förutse och fatta nödvändiga beslut. Det är viktigt att säkerställa utbildningssystemets förmåga att producera tillräckligt med kunnigt folk, se till att de utexaminerade ungdomarna stannar i regionen eller flyttar tillbaka hit och att den arbets- och utbildningsrelaterade inflyttningen är smidig.

En lösning på problemet med bristen på kunnig arbetskraft är att påskynda den inflyttning som är relaterad till utbildning och arbete. Ett stort problem i Finland är att beviljandet av uppehållstillstånd tar för länge. Företagen har inte tid att vänta uppemot ett halvt år på att en internationell expert ska beviljas uppehållstillstånd. Vad gäller studerande däremot så är det ohållbart att uppehållstillstånden inte behandlas så att studierna kan påbörjas i tid.

Tillståndsprocessen borde förkortas till högst en månad. Som ett snabbt botemedel för den snåriga tillståndsprocessen kunde man använda sig av ett nationellt visum, ett s.k. D-visum, som skulle möjliggöra inflyttningen trots att processen med uppehållstillståndet ännu är på hälft.

Regionerna måste utveckla sin dragnings- och kvarhållningskraft bland internationella experter. I praktiken innebär det här en utveckling och ökning av engelskspråkig service såsom utbildning. Även integrationsåtgärderna måste förbättras och de internationella invånarnas integration säkerställas. Internationella experter lockas också av en öppen och internationell miljö.

Företagen å sin sida måste aktivera sig vad gäller rekryteringen av internationell arbetskraft. För närvarande är regionens flyttningsunderskott vad gäller personer med utländsk bakgrund mycket stor och underskottet måste skäras ned. Det finns hundratals studerande från världens alla hörn i vår region och majoriteten av dem skulle vara villiga att stanna här och jobba efter sin examen. Inskränkningar i rörligheten som ålagts på grund av pandemin är inte heller något hinder för rekryteringen av dessa studerande.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN