Dra nytta av stimulanspaketet

Juha Häkkinen

Det amerikanska presidentvalet har hållit världen i spänning. I och med att Biden nu har blivit vald så finns det förväntningar på en mer ansvarsfull politik där hållbar utveckling och miljöfrågor spelar en viktig roll och där motsättningarna minskar. För Finland och i synnerhet för vår region så är efterfrågan på miljöteknologi och energibesparande lösningar viktiga drivkrafter för exporten.

Coronapandemin slog till i Finland i mitten av mars och det har varit tufft för många företag. Coronastöden har underlättat situationen till en del och företagen har gjort allt för att ta hand om sin personal. Inom industrin så väntas den värsta fasen infalla först i slutet av hösten och till vintern eftersom orderböckerna är tunna och överenskomna projekt måste flyttas fram. I december införs ett nytt coronastöd och man hoppas att det ska underlätta situationen något men knappast kommer vi att undgå permitteringar och uppsägningar.

EU har fattat ett beslut om en jättelik återhämtningsfinansiering på 750 miljarder euro. Av detta kommer Finland att få 2,3 miljarder euro och ytterligare 700 miljoner euro från EU-programmens tilläggsfinansiering. Det här beloppet bör användas klokt för investeringar med tanke på framtiden. Förutom utbildning samt forskning och innovation så utgörs regeringens linjedragningar av en grön övergång, en hållbar infrastruktur och främjandet av digitalisering. Det handlar om att säkra Finlands internationella konkurrenskraft.

Nästa år fattas beslutet om hur pengarna kommer att användas och målsättningen med det här treåriga stimulanspaketet är att få snabba effekter. Aktörerna på Österbottens handelskammares område har en viktig uppgift att tillsammans se till att vår region får sin egen del av återhämtningsfinansieringen. Att stärka konkurrenskraften i vår region stöder hela landets framgång.

ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN