Ekonomisk arbetsgivare – ny skattelagstiftning gällande tillfälligt arbete i Finland

Utanför Finland är det många länder som redan nu tillämpar det så kallade ekonomiska arbetsgivarbegreppet. I vårt grannland Sverige ändrades lagstiftningen gällande arbetsgivarbegreppet från och med början av 2021. I skrivandets stund har det getts en regeringsproposition gällande samma förändringar i Finland. Ifall Finland inför samma tillämpning som många andra EU länder, så breddas Finlands beskattningsrätt gällande beskattning av personer som tillfälligt arbetar i Finland. Detta gäller för utländska arbetstagare som utför arbete i Finland för en sk. ekonomisk arbetsgivare, även om den juridiska arbetsgivaren (löneutbetalaren) finns utomlands. Förändringen föreslås träda i kraft i början av år 2022.

Läs hela artikeln som är skriven av KPMG:s Fredrik Fagerholm

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN