Bristen på arbetskraft bromsar tillväxten

De ekonomiska utsikterna för företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten har förbättrats märkbart sedan i våras enligt konjunkturbarometern Business Panel som Österbottens handelskammare gjorde bland sina medlemsföretag i slutet av september. Men samtidigt bromsar bristen på arbetskraft kraftigt företagens tillväxt.

Alla saldotalskurvor i Business Panel-mätningen har stigit kraftigt jämfört med mätningen i mars. Grafen för omsättningen, som började stiga kraftigt för ett år sedan, har fortsatt i samma riktning och är den mest positiva av mätarna med ett saldotal på 51 (jfr 3/21: 27). Senast omsättningskurvan har varit så här högt uppe var våren 2011. Det saldotal som beskriver rekryteringsavsikterna är näst högst och ligger nu på 42 (jfr 3/21: 26). Även stämningen i företagen är väldigt optimistisk, saldotalet har stigit märkbart och är nu 38 (jfr 3/21: 2). Orderstocken i företagen har klart förbättrats sedan mätningen i våras, saldotalet är nu 32 (jfr 3/21: 6).

Vid en branschvis granskning är läget mest positivt inom industrin. Alla saldotal för industrin ligger mellan 40 och 60. Inom servicebranscherna har läget förbättrats mest jämfört med föregående mätning. Då låg servicebranschernas saldotal för stämningen och orderstocken under nollstrecket och nu är de 38 och 25 (jfr 3/21: -11 ja -8). Mest dämpad är läget inom byggbranschen men alla saldotalen är ändå klart över nollstrecket.

Bristen på arbetskraft har snabbt blivit den största enskilda flaskhalsen. Bristen på kunniga personer bromsar redan verksamheten för 55 procent av företagen (jfr 3/21: 34 %). Under Business Panel-barometerns nästan 20-åriga historia har bristen på arbetskraft aldrig varit på denna nivå. Situationen ser mycket oroväckande ut då detta kombineras med rekryteringsavsikterna under de närmaste månaderna – 45 procent av alla, och 59 procent av industriföretagen förutspår att de kommer att behöva mer personal under de närmaste sex månaderna. Otillräcklig efterfrågan bromsar verksamheten för 18 procent av respondenterna (jfr 3/21: 35%). Av respondenterna rapporterar 17 procent att de inte har flaskhalsar i sin verksamhet (jfr 3/21: 16%).

Läs hela pressmeddelandet
Business Panel 9/21–bilder

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN