Ledare, förman, specialist – dela din arbetsdag med en ungdom!

Kuva | Foto: Arja Haikola

One Day Contract är en regional kampanj som årligen för samman ungdomar och företagsfolk för en dag. Avsikten med kampanjen One Day Contract är att erbjuda ungdomar en chans att följa en ledares, förmans eller specialists arbete under en dag.

Kampanjen genomförs i slutet av november, vecka 47, men ansökningstiden är nu!

Läs mer och anmäl dig senast 24.10

”Det bästa med dagen var de förtroliga diskussionerna som gav
mig en bra bild av utbildningen inom vår bransch idag och
som gav mig en inblick i ungdomarnas funderingar om arbetslivet och samhället.
Det var också nyttigt att få lufta sina egna tankar och bli tvungen att stanna upp
och tänka igenom innehållet och tidsanvändningen gällande det egna arbetet.”
Feedback från en ledare som deltog i kampanjen hösten 2019

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN