Elinkeinoelämän näkökulmia työperäiseen maahanmuuttoon

Kolumni on alunperin julkaistu Vaasa Insiderissa maanantaina 15.5.2023

– Eväitä hallitusneuvotteluihin

Kauppakamareiden selvityksen mukaan pula osaavasta työvoimasta on yritysten merkittävin kasvun ja liiketoiminnan kehittämisen este. Tämä on erittäin vahva viesti elinkeinoelämältä ja se on otettava vakavasti. Väestön ikääntymisestä johtuen ongelma ei ole ohimenevä. Tilannetta ei helpota se, että alueen kehitysnäkymät pitkällä tähtäimellä ovat erittäin lupaavat. Seudullemme vuosikymmenen loppuun mennessä tulossa olevat 12,5 miljardin arvoiset investoinnit tarkoittavat 3000–4000 uutta, suoraa työpaikkaa ja kerrannaisvaikutuksina ainakin toisen mokoman.

Myös tuoreiden työllisyyslukujen valossa asiaan tulee suhtautua vakavasti. Alueemme on kuukausi toisensa perään jo usean vuoden ajan ollut työllisyysasteessa valtakunnan kärkeä ja työttömyysluvut ovat maan alhaisimmat. Seudulla on lukuisia kuntia, joissa on täystyöllisyys. Millaiset ovat elinkeinoelämän ajatukset?

Tuoreesta kauppakamarien jäsenyrityksilleen toteuttamasta kyselystä selviää, että noin 85 prosenttia alueemme yrityksistä pitää tärkeänä työperäisen maahanmuuton lisäämistä tulevalla hallituskaudella. Valtakunnallisesti luku on samaa luokkaa. Heikentynyt suhdannetilanne ei ole poistanut työvoimapulaa, vaikka toimialavaihteluita lähiajan henkilöstötarpeissa on. Voidaankin todeta työvoimapulan olevan suhdanneriippumatonta.

Kyselystä selviää myös, että haasteet kotimaisen työvoiman saatavuudessa ovat kasvattaneet työvoiman rekrytoimista ulkomailta. Noin viidennes yrityksistä on jo rekrytoinut ulkomailta ja sitä harkitsevia on saman verran. Olemme siis jo siirtyneet tuumasta toimeen ja tällä polulla on jatkettava, jotta talouden kasvu tai näkymät eivät vaarannu.

Entäpä ne eväät hallitusneuvotteluihin?

Pula osaavasta työvoimasta on todellisuutta. Suomen on vahvistettava työperäistä maahanmuuttoa ja varmistettava sujuvat oleskelulupaprosessit sekä mahdollistettava nopeampi töiden aloitus. On myös luovuttava saatavuusharkinnasta eli käytännöstä, jossa selvitetään kolmansista maista tulevien työntekijöiden osalta, onko työmarkkinoilla Suomessa tai EU-alueella sillä hetkellä saatavilla sopivaa työvoimaa kyseiseen tehtävään. Yritykset eivät palkkaa ulkomaalaisia osaajia, he palkkaavat osaajia. Kilpailu osaavasta työvoimasta on niin kovaa, että viikkojen tai kuukausien viive tarkoittaa väistämättä, että osaajat ovat valinneet toisen työtarjouksen eivätkä enää ole käytettävissä. Kun työntekijöitä sitten vihdoin tänne saadaan, meidän on kyettävä panostamaan kotouttamiseen ja saatava heidät integroitua osaksi yhteiskuntaamme. Tässä meillä kaikilla on roolimme.

Kauppakamari haluaa vaikuttaa siihen, että alueella on saatavissa osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin ja että yrityksissä osataan ottaa kansainväliset osaajat voimavaraksi.

Pyritään yhdessä tekemään alueestamme kansainvälisten osaajien mallialue.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN