Rätt så blek utsikt för företag i Österbotten

Konjunkturläget i företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten är fortfarande ganska svagt, men inte särskilt dramatiskt. När man jämför konjunkturen med långsiktiga genomsnittsnivåer är situationen något nedstämmande. Detta framgår av den ekonomiska barometern Business Panel som Österbottens handelskammare gjorde bland sina medlemsföretag i slutet av april.

Läs Business Panel-rapporten i sin helhet
Business Panel 1/23-bilder

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN