En utmanande höst

Juha Häkkinen

Coronapandemins andra våg leder till en svår situation speciellt för industrin. Orderböckerna är tunna och överenskomna projekt skjuts fram. Resebegränsningarna gör att det är svårt att ro i land nya affärer och för bland annat montörerna är det besvärligt att komma sig ut i världen. Eventuellt finns det krav på karantän i båda länderna vilket försvårar resandet samtidigt som flygförbindelserna är mycket begränsade. För vårt handelskammarområde som lever på export är situationen minst sagt utmanande.

I synnerhet för Europa är det enormt viktigt att återställa förtroendet. En snabb återgång har redan ställvis börjat men reserestriktionerna och rädslan för pandemins andra våg gör det svårt för finländarna att komma ut på marknaden. Nu krävs det åtgärder av statsmakten för fortsatt kostnadsstöd till industrin åtminstone fram till slutet av året. Endast 100 miljoner euro har använts av de 300 miljoner som reserverats för kostnadsstödet i tilläggsbudgeten. Genom en ändring i förordningarna och en lindring av kriterierna så kunde man bevara flera företag och arbetsplatser.

Av det stödpaket på 750 miljarder euro som EU har avtalat om så har 3 miljarder euro allokerats till Finland. Vår region bör få sin beskärda del av den här summan. Med tanke på målsättningarna gällande hållbar utveckling och miljöprioriteringar måste vi sikta på en ansenlig del av de nationellt fördelade pengarna. Det är viktigt att få ta del av forskning och andra stora projekt och det här är en uppgift som kräver aktivt arbete och intressebevakning. Handelskammaren kommer under hösten att satsa på intressebevakning och på att informera företagen om projekten.

Den här krisen kommer att gå om i sinom tid men vi måste hålla fast vid en ökning av sysselsättningsgraden och Finlands konkurrenskraft om vi vill bibehålla vår höga levnadsstandard. En skärpning av beskattningen för företagare och anställda gynnar inte Finlands konkurrenskraft. Våra konkurrentländer Sverige och Tyskland till exempel kan användas som jämförelseobjekt.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN