Får vi presentera – vår marknadsföringskoordinator Emilia

Emilia Näreaho, som arbetade tillfälligt i tre månader på Österbottens handelskammare förra hösten, återvände till kammarens permanenta personal i mars.

– Emilia arbetade som kommunikationsassistent hos oss i slutet av hösten när vi hade brist på personal. Under den korta tiden kunde hon snabbt komma in i medlemsbetjäning, ta till sig en enorm mängd nya saker och digitala miljöer samt visa upp sin mångsidiga kompetens och vilja att utveckla, berömmer handelskammarens VD Paula Erkkilä.

När servicekoordinator Micaela, som hade jobbat länge på handelskammaren, gick vidare till nya utmaningar hos ett medlemsföretag, öppnade sig samtidigt en naturlig möjlighet att förnya kammarens kompetens för att tjäna medlemsföretagen i en ständigt föränderlig verksamhetsmiljö.

Emilias arbete omfattar nu att börja använda kammarens digitala plattformar och sociala medier för marknadsföring av kammarens kärnverksamhet, utbildningar, evenemang och tjänster, utveckla digitala plattformar och deras analys samt producera innehåll. Emilia kommer att synas starkt för medlemmarna, eftersom hennes uppgifter inkluderar både kommunikation med medlemmarna och att rekrytera nya medlemmar, samt att hon också kommer att synas på kammarens utbildningar och evenemang.

– Att få anställning på handelskammaren var en liten dröm för mig, som realiserades först när jag tillbringade tid här förra hösten. Jag känner att jag här kan använda mina styrkor på en bred skala, från att arbeta med medlemmarna till att utveckla arbetsgemenskap och från digital marknadsföring till att producera evenemang. Det är fantastiskt att arbeta i en gemenskap där man vill utvecklas och gå framåt, säger Emilia.

Tidigare har Emilia arbetat bland annat i kundtjänsten på Hilla Group, samt som kock på Kokkolan Halpahallis HH-kök och Kulma. Emilia har också varit programledare på Veneziaden i Karleby i flera år. På sin fritid håller Emilia sig upptagen med sitt barn under 2 år, sin hund och sin man. Emilia, som kommer från Kuhmo, trivs i naturen, tidigare med jakt och nu med svampplockning på hösten.