Lagstiftningen bör skapa förutsättningar för att attrahera investeringar för den gröna omställningen

Finland ser stora möjligheter i den gröna omställningen för finländska företag samt för samhällsekonomin överlag. Ifall allt går så som regeringen och branschens intresseorganisationer tror och hoppas ser det ljust utför att investeringar i form av flera olika projekt som gäller den gröna omställningen för ett värde på tiotals miljarder euro kommer att göras i Finland.

Detta kräver dock att Finland lyckas utnyttja sina styrkor till fullo och att till exempel investeringarnas tillståndsprocesser inte dröjer onödigt länge. Finland arbetar redan för att försnabba denna typ av tillståndsprocesser genom en lagändring, men detta räcker
dock inte, utan Finlands investeringsmiljö måste locka denna typ av investeringar med alla medel som finns till hands.

Läs en artikel om temat som är skriven av DKCO:s Aki Aapio