Handelskammaren utmanar företagen igen – Behovet av kampanjen #anställunga är stort i exceptionella tider

Bristen på kunnig arbetskraft kommer att förvärras i framtiden på grund av Finlands svaga befolkningsutveckling. Nativiteten sjunker snabbare än förväntat, folkmängden kommer att börja sjunka på 2030-talet och antalet äldre i relation till antalet personer i arbetsför ålder ökar snabbt. Flyttningsrörelsen till tillväxtcentrum och utomlands för med sig extra utmaningar på handelskammarområdet.

Ett sätt att lösa problemet med bristen på kunnig arbetskraft är att hålla fast vid ungdomarna i regionen. Ungdomarna måste knytas an till regionens företag så tidigt som möjligt – redan under skoltiden vad gäller regionens egna ungdomar och under studietiden vad gäller de som kommer hit för att studera. Österbottens handelskammare startar nu för fjärde gången kampanjen #anställunga och utmanar alla företag i Österbotten och Mellersta Österbotten att erbjuda sommarjobb åt ungdomarna.

– Företagen har meddelat oss att de är bekymrade över att rekryteringen av sommarjobbare är krångligare i år.. Så som det nu ser ut så har pandemisituationen eventuellt lugnat ner sig till sommaren tack vare vaccineringarna och företagen bedömer att de behöver betydligt flera sommarjobbare än i fjol. Dessvärre kan man ännu på vårvintern inte ordna några rekryteringsevenemang. Betydelsen av kampanjen #anställunga är i år helt klart större än tidigare år vad gäller att informera om företagens sommarjobb, säger Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.
– Därför utmanar jag alla företag i Österbotten och Mellersta Österbotten att delta i kampanjen genom att meddela oss sina sommarjobb. Vi för informationen vidare till studerandena.

Företagen på handelskammarområdet rekryterar i huvudsak personer som utexaminerats från regionens egna läroinrättningar. Som ett exempel kan det nämnas att två av tre personer som utexaminerats från yrkeshögskolorna i vår region får arbete här. Minst samma nivå måste upprätthållas trots att konkurrensen om arbetskraften regionerna emellan har ökat på grund av arbetskraftsbristen.

Med tanke på framtida rekryteringar så stärker företaget sitt varumärke och bygger upp sin arbetsgivarimage genom att erbjuda ungdomar jobb. Det är nu som möjligheten finns att skapa grunden för hur intressant och lockande företaget upplevs sen då dagens studerande och skolelever ska ut i arbetslivet.

Sommarjobben har stor betydelse då ungdomarna bildar sig en uppfattning om arbetslivet och olika yrken. Uppfattningen gällande till exempel möjligheterna som industrin erbjuder samt arbetets karaktär och lön motsvarar sällan verkligheten. Tack vare sommarjobben får ungdomarna en mer realistisk uppfattning om företaget, branschen och arbetslivet i allmänhet.

– Dessutom för ungdomarna med sig entusiasm och nya idéer till arbetsplatsen. Genom att anställa unga har företaget en möjlighet att utmana inarbetade tankegångar och verksamhetsmodeller, säger Erkkilä.

Kampanjen genomförs också på engelska med målsättningen att förbättra internationella studerandes arbetsmöjligheter. Det finns omkring 1500 internationella studerande i regionen, varav majoriteten gärna skulle stanna efter examen, men väljer att flytta bort då de inte hittar jobb.

– De här studerandena utgör en ypperlig resurs för många arbetsplatser. De för med sig marknadskännedom och språkkunskaper som i sin tur gör arbetsplatsen mer internationell, säger Erkkilä uppmuntrande.

För närvarande finns redan tusentals sommarjobb bland ett tjugotal olika arbetsgivare på kampanjsidan. Ifjol deltog nästan 180 arbetsgivare i kampanjen och de erbjöd sammanlagt 6 400 sommarjobb. Tyvärr begränsades sommajobben senare av coronaviruspandemin.

Kampanjen #anställunga i praktiken:

#anställunga är en utmaningskampanj där företagen antar en allmän utmaning, ingen utmanas med namn. De företag som antar utmaningen meddelar handelskammaren om sitt deltagande och därefter bifogas länken till företagets lediga sommarjobb på kammarens kampanjsida. Företaget kan också informera om sin medverkan genom att ladda ned kampanjens logo på sin webbplats. Handelskammaren informerar om företagens lediga sommarjobb åt studerande på andra stadiets yrkesutbildningar och högskolor.

Mera information:

anstallunga.fi

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN