Ändringar i arbetsresenärernas rapporteringsskyldighet i Sverige

Trots att coronan har lett till en avsevärd minskning av arbetsresor mellan länderna så har inte den internationella rörligheten upphört helt. Och mängden resor kommer i något skede i framtiden att öka igen. Senast då bör man observera att det år 2021 skedde en del förändringar i arbetstagarnas rapporteringsskyldigheter gällande rörligheten och en av de viktiga förändringarrna skedde i grannlandet Sverige.

Läs artikeln om detta som KPMG:s Sari Hakapää har skrivit (på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN