Hur corona påverkar företag – handelskamrarnas utredning XI

Handelskamrarnas enkät gjordes 2.2.2021. Den besvarades av 3134 medlemsföretag. Det kom svar från alla branscher runtom i Finland. Från Österbottens handelskammares område svarade 183 företag på enkäten (svarsprocent 18). De tidigare undersökningarna har genomförts 18.3, 31.3, 20.4, 4.5, 18.5, 3.6, 25.6, 2.9, 8.10 och 1.12.2020.

Bilder över resultaten från Österbotten

Bilder över resultaten från den riksomfattande enkäten (på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN