Genom att planera generationsväxlingen undviker du fallgropar

En generationsväxling är en viktig vändpunkt som avgör bolagets framtid. I första hand måste du diskutera vem som är redo att fortsätta bolagets verksamhet. Den som tar över verksamheten måste vara mentalt förberedd för ansvaret det medför och ha tillräcklig sakkunskap för att kunna leda bolaget. Denna process kan ta flera år.

Läs artikeln som Tuomas Kiviranta från EY har skrivit om generationsväxling

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN