Hur corona påverkar företag – handelskamrarnas utredning XVI

Handelskamrarnas enkät gjordes 25.1.2022. Den besvarades av 2821 medlemsföretag. Det kom svar från alla branscher runtom i Finland. Från Österbottens handelskammares område svarade 170 företag på enkäten (svarsprocent 11). De tidigare undersökningarna har genomförts 18.3, 31.3, 20.4, 4.5, 18.5, 3.6, 25.6, 2.9, 8.10 och 1.12.2020 samt 5.2, 18.3, 27.4 samt 16.6.2021.

Bilder över resultaten från Österbotten

Bilder över resultaten från den riksomfattande enkäten (på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN