Investeringstsunamin ökar pressen

På senare tid har de österbottniska landskapen ofta figurerat i nyheterna tack vare stora investeringar. De här positiva nyheterna skiljer sig märkbart från det annars ganska dystra ekonomiska nyhetsflödet. Som exempel kan nämnas att Keliber, Jervois Finland och Umicore Finland i Karlebyregionen, Amada Automation, Fresh Servant och Mirka i Jakobstadsregionen, Handelslaget KPO och FREYR Battery i Vasaregionen samt Metsä Board på den sydösterbottniska kusten har alla rapporterat om tillväxt eller om att helt starta nya affärsverksamheter.

I slutet av förra året beräknade Österbottens handelskammare hur mycket privata investeringar som är på kommande till regionen. Enligt dessa beräkningar kommer mer än 12 miljarder euro att ha investerats i slutet av detta årtionde. Jag vågar påstå att vi aldrig tidigare har haft en sådan ”investeringstsunami” i vår region. Utöver dessa privata investeringar är stora offentliga projekt och stora satsningar på energiproduktion på kommande, framför allt planer på och investeringar i vätgas.

Investeringarna kommer att skapa upp till 4000 nya direkta arbetstillfällen, de flesta inom exportindustrin. Tio arbetstillfällen inom exportindustrin beräknas skapa ytterligare 13 arbetstillfällen inom andra branscher. Man bör också komma ihåg att det varje år är fler arbetstagare som lämnar näringslivet på grund av pension än de som inleder sin karriär. Vi står alltså inför historiskt stora tillväxtmöjligheter – och utmaningar.

Vår nästa stora gemensamma uppgift är att se till att investeringarna lyckas genom att säkerställa att företagen har tillgång till den arbetskraft de behöver. Dessutom blir det allt viktigare att behålla personalen på arbetsplatsen. Hur leder man företaget, hur sköter man om välbefinnandet på arbetet, hur förnyas kompetensen, hur involverar och lyssnar man på personalen på alla nivåer? I slutändan handlar det om allas vårt välbefinnande.