Arbetsgivarens handbok för internationell rekrytering

Den första rekryteringen av internationella medarbetare är ofta en utmaning för många företag. Nu finns det en hjälp för företagen i form av en handbok för internationell rekrytering. Där finns en mängd tips gällande rekrytering av internationell kompetens, hur man inleder arbetet och myndighetsärenden. Därtill tar man i handboken upp rekryteringens etiska frågor samt fördelarna med mångfald på arbetsplatsen.

Bekanta dig med handboken för internationell rekrytering

Handboken har tagits fram av projektet Med sikte på Finland. Initiativtagare har varit Arbets- och näringsministeriet och en stor grupp myndigheter och sakkunniga har varit deltagit i arbetet.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN