Canorama lotsas av en ledare med branscherfarenhet

Jari Toivola

Helhetsleverantören av ICT-tjänster Canorama Ab, med hemort i Karleby, fick i september 2020 Jari Toivola som verkställande direktör. Toivolas profil passar perfekt med tanke på både företaget och arbetsuppgiften.

Kärnverksamheten i Canorama, som är en del av Lounea-koncernen, är utskrifts- och IT-lösningar för företag. Framöver kommer även datakommunikationslösningar att höra hit. Toivola tillträdde som vd efter att ha arbetat inom Lounea som direktör för affärsverksamheten Företagskunder.

Toivolas vision är att märkbart öka Canoramas förmåga att skapa mervärde åt sina kunder och han tror att detta kommer att uppnås med ett större produktsortiment och ökad expertis:

– Vårt servicekunnande inom utskriftslösningar och filhantering är redan betydande på nationell nivå och vi kommer att komplettera det här i framtiden med servicekunnande inom IT och telekommunikation. I och med ett företagsköp planerar vi också att utöka både vår organisation från nuvarande 120 till mer än 180 experter och vårt nätverk av kontor från nuvarande 13 orter till cirka 20 orter, säger Toivola.

Toivola har alla förutsättningar att lyckas med sitt ledarskap, både gällande människor och konkreta saker. Han har nämligen mer än 20 års erfarenhet av ledarskap inom telekom- och IT-branschen samt B2B-verksamhet. Dessutom har han varit företagare i tio år, vilket har lärt honom att lotsa en affärsverksamhet med kunden i fokus samt gett honom ökat mod och uthållighet för att skapa framgång på lång sikt.

Som stöd för sin karriär vill Toivola se sig själv utvecklas hela tiden. År 2014 utexaminerades han som ekonomie magister.

Som person är Toivola en rättvis och rakryggad ledare som har lätt för att skapa kontakter och inspirera andra. Canoramas framtid ligger i händerna på en mångsidig och kunnig person.

JARI TOIVOLA
  • Vd på Canorama Ab från och med 3.9.2020.
  • Ekonomie magisterexamen (Vasa universitet 2014) och en företagarexamen (YTS, Suomen Yrittäjäopisto 1989)
  • Bor i Tavastkyro och har sitt andra hem i Karleby. Till familjen hör fru och en vuxen son.
  • Som motvikt till arbetet är Jari en aktiv motionär, bl.a. spelar han golf, och njuter av att röra sig ute i naturen.

 

TEXT: RIIKKA AUTIO
FOTO: ANNE YRJÄNÄ
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN