Kasköbanan behövs för att stöd investeringar i regionen

Kuva | Foto: VR Transpoint, Juho Kuva
Ett ställningstagande av Österbottens och Södra Österbottens handelskamrars gemensamma Sydösterbottens regionutskott

Österbottens och Södra Österbottens handelskamrars gemensamma Sydösterbottens regionutskott föreslår att Kasköbanan ska uppgraderas till modern och trafikerbar kondition.

I de utredningar som myndigheterna gjorde under våren har priset för Kasköbanans renovering med full elektrifiering beräknats till 240 miljoner euro. Trafikledsverket meddelade även att trafiken på linjen borde läggas ner innan utgången av 2024 eftersom den inte är lönsam. De tidigare beräkningarna låg omkring 130 miljoner euro så den senaste dubbla kostnadsberäkningen gör investeringen onödigt dyr.

Investeringar på cirka tio miljarder euro planeras för det område som berörs av Sydbotten-banan. Metsä Boards investering i ett falskkartongbruk på cirka en miljard euro planeras i Kaskö och investeringar i vätgasfabriker och en råstålsfabrik av samma storlek planeras i grannkommunen Kristinestad. Dessutom tillhör Kaskö hamn det europeiska TEN-T övergripande nätet, vilket kräver att hamnen har en järnvägsförbindelse.

En grundläggande renovering av Kasköbanan skulle inte endast gagna ovan nämnda investeringar, utan även många andra företag som transporterar varor via Kaskö hamn. Enligt en enkätundersökning gjord av Kaskö hamn och Södra Österbottens järnvägsförening skulle det vara möjligt att få över två miljoner ton gods per år för transport på Kasköbanan. I nuläget vågar näringslivet inte transportera sina varor på banan på grund av dess osäkra framtid.

Mot bakgrund av dessa investeringsplaner är regionutskottet förvånad över slutsatserna att stoppa trafiken på banan. Investeringsvågen i Västra Finland är utan motstycke och det är kortsiktigt att avlägsna någon av regionens transportinfrastruktur nu när även internationella investerare är intresserade av regionen. Storskaliga industriinvesteringar är samhälleligt mycket lönsamma och betalar sig snabbt tillbaka. Investeringarna medför arbetstillfällen och skatteintäkter till Finland, så satsningen på Sydbotten-banan handlar om en betydande investering för framtiden.

Järnvägstransporter är den mest effektiva och miljövänliga formen av landtransporter med en överlägsen kapacitet jämfört med lastbilstransporter. Kasköbanan möter även de behov som planers i Finlands försvar i och med NATO-medlemskapet samt förbättrar Finlands försörjningsberedskap via Kaskö hamn.

Nu är det dags att stoppa den långa jojo-rörelsen kring Kasköbanans reparationsbeslut och renovera banan till funktionsdugligt skick. Näringslivets investeringar kräver långsiktiga beslut och en stabil miljö.

Sydösterbottens regionutskott:
Kari Hallman, Puucomp Ab
Timo Kalliomäki, POP Banken Andelsbanken Finland
Timo Kuusisto, Nordautomation Ab
Mikael Louhi, Närko Group Ab
Börje Norrgård, Oy Weekend Snacks Ltd
Ari Ollikkala, Nipere Ab
Niclas Pada, NTM Ab
Aatu Samppala, Sunet Ab
Patrik Hellman, Kaskö Hamn Ab
Angelique Irjala, Kristinestads näringslivscentral Ab
Stefan Malm, Dynamo Närpes
Mikaela Björklund, Närpes stad
Markku Lumio, Kaskö stad
Mila Segervall, Staden Kristinestad
Mikael Hallbäck, Österbottens handelskammare
Tomi Kohtanen, Södra Österbottens handelskammare