Kompetensutskottets nya ordförande slår ett slag för livslångt lärande

KPO:s personaldirektör Leif Lindberg valdes in i kompetensutskottet redan 2009 och är sedan årsskiftet ny ordförande för utskottet. Han anser att samverkan mellan skolor, universitet och företag i regionen är livsviktigt.

– Hur får vi ungdomarna att stanna i regionen och få arbete? Vi bör se till att skolorna ständigt erbjuder utbildningar som svarar mot behovet. Nya utbildningar skapas dock inte i en handvändning utan kräver en gemensam långsiktig målbild av vart vi är på väg.

Lindberg tycker att utskottet lyckats skapa en bra samsyn mellan skolor och företag och att det råder ett öppet debattklimat där alla strävar mot samma mål.

– Min viktigaste uppgift är att få igång diskussionen och hålla den levande.

Österbotten har traditionellt haft en rätt låg arbetslöshet och det har tidvis varit brist på kunnig arbetskraft. Här ser Lindberg en möjlighet att i ett tidigt skede fånga upp invandrare och utländska studerande och slussa in dem i arbetslivet.

– En annan utmaning är att tiden i arbetslivet förlängs, vilket gör att äldre personer kanske måste omskola sig. Därför måste vi se över vuxenutbildningen.

Det gäller att upprätthålla kompetensen. Förändringarna i arbetslivet sker i allt snabbare takt, vilket gör att redan ett par års frånvaro från arbetslivet kan kräva någon typ av fortbildning.

– Inte minst under året som gått har det stått klart att vi alla bör tänka mer i termer av livslångt lärande för att hänga med.

Han återkommer till ungdomarna.

– Det är viktigt att företagen via sommarjobb ger välmotiverade unga chansen att få en första kontakt med arbetslivet. Då får ungdomarna tjäna egna pengar, känna sig nyttiga och lära sig ta ansvar. Dessutom är det en chans för företagen att säkra framtida kompetens.

LEIF LINDBERG
  • Utbildad ekonom från Hanken i Vasa. Har jobbat på KPO i 25 år, varav tre år på Shell i Vittsar, åtta år som utvecklingschef och sedan personalchef 2007. De senaste nio åren har han varit personaldirektör.
  • Född 1965 i Vanda. Bor med sin fru i Karleby och har en dotter som studerar på Hanken.
  • Arbetet tar mycket tid och han försöker motionera för att upprätthålla arbetsformen. Resande är ett stort intresse och han saknar främst resorna till olika städer. Nya platser och kulturer ger andra perspektiv på saker och ting.

 

TEXT: RAINER AHLVIK
FOTO: ANNE YRJÄNÄ