Landets viktigaste trafikprojekt listade – fyra projekt med från Österbotten

Handelskamrarna har utarbetat en lista över landets viktigaste reparations- och utvecklingsområden inom trafiknätet. Från Österbottens handelskammares område finns följande projekt med: målsättningen att få med riksväg 8 i stomvägnätet, Kvarkenprojektet Midway Alignment, utvecklandet av riksväg 3 samt utvecklandet av järnvägstrafiken vilket innebär en elektrifiering av sträckan Ylivieska-Iisalmi och ett bygge av dubbelspår mellan Seinäjoki och Tammerfors. Handelskamrarna vill med listan påminna om att exportens transporter och pendlingen lider ifall den utlovade höjningen av finansieringsnivån skjuts upp.

– Våra företag konkurrerar globalt och i den konkurrensen spelar transporterna en viktig roll, poängterar Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen. – Med tanke på företagens konkurrenskraft är det viktigt att vi har de smidigaste, effektivaste och mest ekonomiska transporterna. För närvarande är till exempel landsvägstransporterna inte trygga för användarna och på sina ställen är vägarna i sådant skick att de kan skada både frakten och transportutrustningen.

Finlands ekonomiska framgång är till stor del beroende av exporten. Riksväg 8 är pulsådern som förenar västkustens industribälte med hamnarna och flygplatserna. I landskapen på västkusten är exportens andel större än för landet i medeltal. Som exempel kan nämnas att av industrins omsättning på handelskammarområdet exporteras 71 procent medan medeltalet för hela landet är 57 procent.

– En fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för en framgångsrik exportindustri, konstaterar logistikdirektör Ari Schiestl från Wärtsilä som förra veckan meddelade om en 200 miljoner euros helhetsinvestering. – Riksåttans inverkan på Finlands ekonomi är årligen tiotals miljarder euro. Underhållet av och investeringarna i vägen borde relateras till detta, tillägger handelskammarens Häkkinen.

Handelskamrarnas förteckning över trafikprojekten är en specifik lista över de värsta flaskhalsarna inom trafiken och över betydelsefulla utvecklingsobjekt runt om i Finland. Förteckningen riktar in sig på en långsiktig utveckling av trafiksystemet och erbjuder verktyg åt beslutsfattarna.

– På handelskamrarnas lista över trafikprojekt finns nu många projekt där man beaktar målsättningarna att minska utsläppen från trafiken och företagens transportbehov. Till exempel utvecklandet av järnvägsförbindelserna kräver långsiktighet av regeringen, eftersom avståndet mellan beredning, planläggning och slutfört arbete kan vara långt. Listan är speciellt aktuell just nu då trafikens stomvägnät och det 12-åriga programmet diskuteras, konstaterar Centralhandelskammarens trafikexpert Kaisa Saario som sammanställt listan.

Enligt Saario är det till fördel för hela Finland att bruttonationalproduktens byggstenar, råmaterial och färdigvarornas transportkedjor fungerar smidigt och kostnadseffektivt i trafiknätverket. Finland är beroende av exporten och landet har längre avstånd till kunderna jämfört med många viktiga konkurrerande länder. Goda trafikförbindelser kan åtminstone delvis kompensera för den olägenhet som långa avstånd orsakar konkurrensförmågan.

– Det är synnerligen bekymmersamt att de smidiga transportlederna riskerar att försämras på grund av en ojämn finansieringsnivå. Partiernas utlovade tilläggsfinansiering på 300 miljoner euro på våren för skötseln av trafiklederna får inte glömmas bort eller skjutas fram. Vad gäller nivån på infrastrukturen lämnar Finland alltid efter Sverige om inte finansieringen ens räcker till upprätthållandet av trafiklederna och dess säkerhet, konstaterar Saario.

Listan på trafikprojekten 2018 (på finska)

Pressmeddelande för utskrift

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN