Mikael Hallbäckin kolumni Vaasa Insiderissa: EnergyVaasa – yhteistyön taidonnäyte

Mikael Hallbäck Kuva: Juha Erkkilä

Kolumni on alunperin julkaistu Vaasa Insiderissa 12.12.2023

EnergyVaasa sai marraskuun lopussa tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon. Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille tai yhteisöille. Palkinto on upea tunnustus jokaiselle niistä 180 yrityksestä energiaklusterissa ja kaikille 13 000 työntekijälle ja asiantuntijalle, jotka työskentelevät näissä yrityksissä. Palkinto on myös merkittävä tunnustus yli 20 vuoden työstä kaikille niille, jotka ovat mukana alueen elinkeinoelämän kehittämisessä. Yliopistojen, korkeakoulujen sekä ammatillisten oppilaitosten isoa roolia asiantuntijoiden tuottajina ei voida liikaa korostaa. Erittäin vahva saavutus meiltä kaikilta!

Klusterin tehtävänä ei ole enempää eikä vähempää kuin pelastaa maailma. Verkoston tavoitteena on kehittää kestäviä ja kilpailukykyisiä teknologiaratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä ja säästämään energiaa maailmanlaajuisella mittakaavalla. Klusterin kehittämiä ja tuottamia ratkaisuja vihreään, puhtaaseen siirtymään löytyy jo ympäri maailman. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on vuosittain kuusi miljardia euroa ja viennin osuus liikevaihdosta on yli 80 prosenttia. Verkoston painoarvo suomalaisessa teollisuudessa on siis merkittävä, ja lukuina tämä tarkoittaa, että verkoston voimin tuotetaan 12 prosenttia Suomen teknologiaviennistä ja noin kolmannes energiateknologian viennistä.

Kuinka tähän on päädytty? Klusterin alku ja juuret juontavat Wikströmin moottoritehtaaseen sekä Strömbergin ja Wärtsilän tehtaiden siirtoon pois sodan jaloista. Vuosien saatossa näiden ympärille rakentuivat alihankinta- ja kumppaniverkostot ja uusia yrityksiä perustettiin ja toimintaa kohdennettiin energia-alalle. Osaaminen houkutteli myös uusia toimijoita alueelle. Osaajien verkosto karttui ja ihmiset sekä yritykset tekivät yhteistyötä ja tänä päivänä yritysten ja ihmisten yhteistyö, yhteisprojektit ja systeemiset yhteiset ratkaisut ovat jo arkipäivää.

EnergyVaasa-klusterin tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta. Valtavat panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen kantavat hedelmää myös jatkossa. Klusterin hallussa on yli 60 prosenttia pohjoismaiden vihreän siirtymän patenteista ja yli 90 prosenttia sähkö- ja automaatioalan tutkimuksesta ja kehittämisestä Suomessa tehdään klusterin voimin. Klusteri on edelleen voimistumassa ja esimerkiksi rakentumassa oleva GigaVaasa on tästä oiva esimerkki. Tämän lisäksi vihreän vedyn ratkaisut ja tuotanto ovat nousemassa laajasti koko Pohjanmaan rannikon alueelle Kristiinankaupungista Kokkolaan ja vieläkin laajemmin. Meillä on tuhannen taalan paikka laajentaa puhtaan teknologian ja teollisuuden osaamista akkuarvoketjun sekä vetytalouden aloilla koko rannikkoalueella ja jopa Ruotsin ja Norjan suuntaan. Tälläkin hetkellä on rakentumassa vetylaaksoverkosto, jonka tarkoituksena on rakentaa laajasti vetytalouden osaamista ja tuotantoa Rannikko-Suomeen. Suomen tavoitteena on olla Euroopassa johtavassa asemassa vetytaloudessa ja tähtäimessä on kymmenen prosentin osuus EU:n puhtaan vedyn tuotannosta vuonna 2030. Tässäkin alueemme on etukenossa edistämässä asiaa. Yhteistyössä on voimaa!

Teollisuutemme on vihreän siirtymän etulinjassa ja tuotteillemme ja ratkaisuillemme on maailmalla kysyntää. Puhtaammin, vastuullisemmin ja vähäpäästöisemmin.