Politiska strejker orsakar stor skada

Ställningstagande av Österbottens handelskammares gemensamma industriutskott i Karleby-Jakobstad

Österbottens handelskammares gemensamma industriutskott i Karleby-Jakobstad fördömer de politiska strejker som planeras nästa vecka. I Österbottens handelskammares verksamhetsområde påverkas 55 industriföretag av strejken. De politiska strejkerna är fackförbundens protest mot regeringens socialskydds- och arbetsmarknadsreformer.

Regeringens reformer handlar om en större helhet som samtidigt syftar till att reformera spelreglerna för strejker, främja lokala förhandlingar och en exportdriven arbetsmarknadsmodell samt reformera socialförsäkringen. Målet är att få Finlands ekonomi att växa och arbetsmarknaderna att fungera. Enligt uppskattningar från Finlands Näringsliv EK uppgick prislappen för de tidigare protesterna till mer än 300 miljoner euro. Kostnaderna ökar för varje ny demonstration. Fackföreningarnas sätt att demonstrera mot de arbetsmarknadsreformer som är planerade av statsminister Petteri Orpos regering är överdrivna.

I Finland pågår en generationsöverskridande marginalisering och sysselsättningsgraden är lägre än i andra nordiska länder. Med den nuvarande modellen har dessa problem inte lösts och därför är det dags för nya metoder. Enligt Etla sitter 50 000–100 000 arbetslösa fast i en arbetslöshetsfälla där det inte är ekonomiskt lönsamt att ta emot ett jobb.

De planerade reformerna är internationellt sett måttliga och reformerna har starkt stöd från näringslivet. I andra länder har betydligt större reformer genomförts, vilket har ökat sysselsättningsgraden och stärkt företagens och nationalekonomiernas konkurrenskraft. Ur Finlands och regionens synvinkel har detta brott mot arbetsfreden också en negativ effekt på investeringsbesluten. Att rikta investeringarna till andra håll är en förlust för de finländska arbetstagarna och den offentliga ekonomin. Politiska strejker strider mot Finlands intressen och skadar anställande företag.

Industrin påminner om att ingen behöver delta i demonstrationer, strejker eller andra fackföreningsaktiviteter. I Finland finns det strejkrätt, men ingen strejkskyldighet. Om de anställda vill gå till jobbet kan arbete utföras som vanligt på arbetsplatserna. Om en arbetstagare som är medlem i en fackförening inte rättar sig efter en av facket utlyst strejk kan detta endast ha föreningsrättsliga sanktioner, till exempel kan arbetstagaren bli uppsagd ur facket. Fackförbundet kan inte ålägga en anställd som inte är medlem i facket några sanktioner.

Politiska strejker riktar sig mot regeringens reformer, men företagen betalar priset i förlorade intäkter. En tvådagarsstrejk orsakar avbrott i företagens verksamhet längre än deras varaktighet genom att trappa ner och trappa upp verksamheten. Ur kundens synvinkel är osäkerheten i leveranskedjorna oönskade, och det är enklare att köpa från ett företag som levererar vad det lovat. Kunden har möjlighet att köpa den önskade produkten eller tjänsten även från ett icke-finskt företag.

I slutändan skadar strejker de strejkandes egna arbetsplatser. Industriutskottet anser att Finland bör komma ikapp sina konkurrenter när det gäller arbetsfred. Varje gång exportverksamheten medvetet försvagas lider den finska arbetstagaren. Genom dessa reformer strävar regeringen efter att förbättra den finländska arbetsmarknaden så att företagen lättare kan anställa personal och allt fler får ett jobb.

Jukka Karhula, industriutskottets ordförande
Paula Erkkilä, vd, Österbottens handelskammare

Från industriutskottet:
Jonny Asplund, Jake Rakennus Bygg Ab
Jonathan Fröjdö, Oy Tara-Element Ab
Kirsi Hautala, Kokkolan Energia Oy
Markus Hellström, Snellman Oy Ab
Roger Holm, Herrforskoncernen
Maria Höglund, Jakobstadsnejdens Telefon Ab
Markus Jansson, ITR Finland Oy
Michael Johansson, El-Ho Oy Ab
Stefan Kaptens, Ab Rani Plast Oy
Dan Liljeqvist, Herrmans Bike Components Oy Ab
Andreas Lindén, Kirfer Oy Ab
Tommy Löfs, Löfs Ab Oy
Manu Myllymäki, Keliber Oy
Fredrik Olaussen, Oilon Oy
Thomas B. Pettersson, OSTP Finland Oy Ab
Sakari Pisilä, Koncentra Pistons Oy
Pertti Salo, SK Protect Oy
Christian Sundqvist, Ekeri Ab Oy
Daniel Sundqvist, Sundström Ab Oy Entreprenad
Jan-Henrik Svensson, Beamex Oy Ab
Gina Tallqvist, Tallqvist Ab Oy
Jan Torrkulla, Mirka Ab
Miika Uusitalo, Yara Suomi Oy
Tommy Wikman, Eur-Mark Oy Ab

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN