Riksväg 8 Finlands första intelligenta trafikled, älyväylä

Riksväg 8, eller riksåttan på västkusten, är ett av Finlands starkaste exportindustriområden. Längs vägen finns en mängd olika industrier och tekniska kompetenscentra. Att utveckla riksväg 8 mot intelligenta transport- och transportsystem faller sig därför mycket naturligt.

WSP Finlands förstudie (Esiselvitys elinkeinoelämän tarpeista ja väylän älykkyyden mahdollisuuksista 2021/2022) om riksåttan som intelligent trafikled har precis blivit klar. Detta är den första större utredningen som lägger grunden för smart samordning mellan transportsätt och digitalisering. Genom smart infrastruktur och mångsidiga tjänster är det möjligt att uppnå betydande utsläpps- och effektivitetseffekter inom vägtrafiken.

På väg mot smartare trafik på riksåttan

Med utveckling av intelligenta trafikleder avses ett koncept där servicenivån på trafikleden förbättras genom att utveckla digital och fysisk infrastruktur och bygga upp intelligenta tjänster som utnyttjar samspelet mellan vägtrafik, väginfrastruktur och bakgrundssystem.

– Genom att utveckla informationshanteringen och smartheten på trafikleden möjliggörs nya tjänstekoncept och förbättras förutsägbarheten utifrån befintlig infrastruktur, säger trafikexperten Tero Voldi från Österbottens förbund. En mängd smarta åtgärder kan spara energi och öka säkerheten. Olyckor kan förebyggas eller till och med förhindras genom bättre kommunikation. Till exempel möjligheten att dela information om olika väglag, som halka, förbättrar trafiksäkerheten. Förutsägbarheten kan förbättras genom varningar om kö, skyltningar för omvägar och trängselanpassade hastighetsbegränsningar.

Att främja utvecklingen av smartare trafikleder är naturligt i Finlands starkaste exportzon

I Finland pågår betydande utvecklingsprojekt relaterade till smart trafik och logistik, särskilt inom järnvägstrafik och sjöfart. Det överordnade målet för utvecklingsarbetet är att förbättra användningen av befintlig infrastruktur, minska utsläppen och förbättra Finlands konkurrenskraft. Vägtransporterna bör också integreras och mer resurser bör användas till detta.

– Det finns en industri i världsklass längs riksåttan, vars konkurrenskraft kan förbättras ytterligare genom att utveckla koldioxidsnål och smart trafik, säger Riikka Piispa, verkställande direktör för handelskammaren i Raumo.

Visionen är att riksväg 8 är en högkvalitativ plattform för resurseffektiva leveranskedjor som hanteras med hjälp av tillförlitlig information. Olika branschaktörer har tillsammans diskuterat vilka åtgärder som en smart trafikled förutsätter. Till exempel en digital tvilling avser en elektronisk datamodell av en väg, dess struktur och egenskaper. Vägens infrastruktur ska kunna överföra information till den digitala tvillingen, som är bl.a. en realtida ögonblicksbild av trafik, väglag, väder och tjänster och deras prognoser. Datasystem i hamnar och vägtrafik måste också kommunicera med varandra och möjliggöra bättre förutsägbarhet. Riksåttan bör möjliggöra autonom trafik samt proaktiva experiment med ny utrustning och teknik.

Avsikten är att riksväg 8 ska bli ett s.k. smart transportekosystem, det vill säga skapa ett samarbetsnätverk där näringsliv, kommuner och offentlig förvaltning tillsammans driver utvecklingsarbetet framåt. Härnäst vore det viktigt att på bred front involvera staten och näringslivets aktörer bakom arbetet med den smarta vägen för att få tillräckliga resurser och åtgärder för utvecklingsarbetet. Enligt förstudien vore den naturliga huvudmannen för det intelligenta transportekosystemet Nätverket för riksåttan.

Arbetet siktar på att riksåttan ska vara Finlands smartaste trafikled med minst utsläpp år 2032.

Läs hela rapporten här (på finska)

Nätverket för riksåttan koncentrerar sig på intressebevakningen för riksväg 8. Nätverket har beställt utredningen Riksväg 8 – Smart trafikled: En förstudie av näringslivets behov och möjligheterna med en smart väg 2021/2022 (på finska), som har gjorts av WSP Finland Oy. Utredningen gjordes i samarbete med regionens näringsliv och aktörer inom den offentliga sektorn. Dit hör landskapen på västkusten, handelskamrarna och städerna och kommunerna längs riksväg 8. Också Trafikledsverket, trafikstyrningsbolaget Fintraffic Oy och transport- och kommunikationsverket Traficom har deltagit i olika faser av utredningsarbetet.

Ytterligare information:

Tero Voldi, trafikexpert, Österbottens förbund
044 320 6568, tero.voldi@obotnia.fi

Riikka Piispa, verkställande direktör, handelskammaren i Raumo
040 708 8555, riikka.piispa@rauma.chamber.fi

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN