Paula Erkkiläs kolumn i ÖT och Vasabladet: Kapplöpning på sommarjobbsmarknaden

Publicerad på Österbottens Tidning och Vasabladet onsdagen 9.2.2022.

Just nu är det aktuellt med sommarjobbsansökningar och val av sommarjobbare. Varje år inleds loppet allt tidigare och nu skedde det redan före självständighetsdagen. Både arbetsgivarna och arbetssökarna är med i kapplöpningen. Då grannföretaget inleder loppet så är det bäst att inte dra ut på tiden, annars riskerar man att lämna utan. De mest intressanta jobben och de mest eftertraktade personerna hittar ofta varandra redan före sportlovet.

I år har det helt tydligt blivit vanligare att ansökningarna behandlas och intervjuerna inleds redan under ansökningstiden. Det här meddelas också öppet i platsannonserna. Då lämpliga personer har hittats så tillsätts platserna genast. Det lönar sig inte heller för de arbetssökande att vänta för länge med att skicka in sin ansökan.

Att anställa sommarjobbare är ett utmärkt sätt att säkerställa tillgången till kunnig arbetskraft i framtiden. Att erbjuda ungdomar jobb bör ses som en investering i företagets framtid. Ungdomar bidrar dessutom med ny entusiasm och nytt tänkande till arbetsgemenskapen. Genom att anställa ungdomar har arbetsplatserna en möjlighet att ifrågasätta sina egna etablerade sätt att tänka och agera.

Då man är ute i god tid finns det goda chanser att få fram sitt budskap och locka till sig de mest lämpliga personerna. Företagens personalchefer rapporterar i själva verket om rekordmånga förfrågningar för närvarande. Ändå duger nödvändigtvis inte vilket jobb som helst. Ungdomarna har höga förväntningar och kan ställa frågor som till exempel hur ansvarsfull arbetsplatsen är, vilka möjligheter till lärande det finns, hur mångfalden återspeglas på arbetsplatsen, om jag passar in i arbetsgemenskapen, om företagets värderingar stämmer överens med mina eller hur jobbet kommer att gynna min karriär.

Jag vill uppmuntra ungdomarna att med ett öppet sinne även söka sådana jobb som inte från tidigare är så bekanta eller uppenbara – ställen där det inte erbjuds tiotals lediga jobb. De kan vara svårare att hitta eftersom mindre företag sällan har möjlighet att genomföra pråliga rekryteringskampanjer. Detta betyder att även riktigt bra jobb kan gå en förbi.

Österbottens handelskammare utmanar nu för femte året i rad alla regionens arbetsgivare att delta i sommarjobbskampanjen Anställ unga. Vi samlar lediga arbetsplatser på webbsidan anställunga.fi där ungdomarna lätt kan hitta dem. På webbsidan finns redan nu mer än 100 arbetsgivare och nästan 6000 sommarjobb. Kampanjen genomförs också på engelska med målet att förbättra sommarjobbsmöjligheterna för speciellt internationella högskolestuderande. Vi har omkring 1500 internationella studerande i vår region och majoriteten av dem skulle gärna stanna kvar här för arbete efter examen. För arbetsgivarna kan anställningen av internationella sommarjobbare erbjuda en låg tröskel för att förbättra företagets möjligheter att använda sig av en större kunskapspotential.

Företag som anställer sommarjobbare bör se till att hantera rekryteringsprocessen på ett snyggt sätt från början till slut. De sökande bör få information om hur deras ansökan fortskrider utan att de behöver fråga om det. Genom att vara aktiv sparar företaget också tid genom att inte behöva svara på varje enskild förfrågan. De som inte kan anställas bör ändå få ett tack och uppmuntras att gå vidare. Om man förhåller sig likgiltigt till de sökande kastar det alltid en negativ skugga över företaget. Man kan aldrig veta i vilken roll – till exempel som en framtida kund – en ungdom med erfarenhet av ovänligt bemötande kommer emot i framtiden.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN