Styrelsearbete är ett sätt att öka regionens välfärd

Pasi Haarala

Pasi Haarala har sitt drömjobb som verkställande direktör på LokalTapiola Österbotten och har varit medlem i Österbottens handelskammares styrelse sedan år 2016. Österbottens attraktionskraft och välfärd är viktiga för honom både inom styrelse- och förvärvsarbetet.

Våra företag mår exakt så bra
som invånarna i Österbotten mår.

Österbottens handelskammare och ”världens mest österbottniska försäkringsbolag” LokalTapiola Österbotten har samma verksamhetsområde. Kammarens huvudsakliga uppgift att utveckla näringslivets verksamhetsförutsättningar ligger starkt i Haaralas intresse:

– Alla våra kunder bor i Österbotten. Våra företag mår exakt så bra som invånarna i Österbotten mår. Exporten i regionen och läget inom företagsverksamheten reflekteras direkt på dem.

Haarala är både social och kommunikativ och därför passar styrelsearbetet honom perfekt. Den största behållningen är nätverken och nya synvinklar:

– Det är givande att se på styrelsearbete ur olika roller till skillnad från rollen i mitt eget arbete. Tack vare företagsbesök får man nya tillvägagångssätt och den bästa praxisen för att utveckla den egna organisationen.

Haarala som i lågstadieåldern flyttade från Åbo till Vasa prioriterar handelskammararbetet. Trots att tidsanvändningen är en utmaning så är det en självklarhet för honom att binda sig för en period på tre år, bidra med sin egen kompetens och aktivt delta i kammarverksamheten. Här kommer Haaralas österbottniska sida upp till ytan: en österbottning ger inte upp utan håller det man lovat.

PASI HAARALA
  • Verkställande direktör för LokalTapiola Österbotten sedan november 2013, inom försäkringsbranschen sedan 1996.
  • Medlem i Österbottens handelskammares styrelse sedan 2016 och i Vasaavdelningens styrelse sedan år 2015.
  • Utexaminerad ekonom från Vasa universitet 1997.
  • Till familjen hör hustrun, två döttrar och en hund.
  • På fritiden ägnar han sig åt resor, matlagning och att sköta om egnahemshuset och hunden. Dessutom är han involverad i föreningen Vasa Simsällskap där hans barn är aktiva.

TEXT: RIIKKA AUTIO
FOTO: LOKALTAPIOLA ÖSTERBOTTEN
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN