Tillverkar yrkesbåtar så som kunderna vill ha dem

Gränsbevakningen i Rumänien använder dem, lotsar på den norska Atlantkusten använder dem och även den finska marinen använder dem – stabila och snabba aluminiumbåtar från Kewatec i Karleby.

Båtvarvet Kewatec har under en relativt kort tid lyckats skapa sig ett stort namn på marknaden för yrkesbåtar. Företaget jobbar med olika marknadssegment, men den största kundgruppen, ca 90 procent, utgörs av olika myndigheter. – Vi jobbar direkt eller indirekt mot gränsbevakningen, tullen, marinen eller varför inte sjukvårdsväsendet i olika länder. I vissa fall är vår motpart ett privatägt företag som i sin tur säljer sina tjänster till myndigheterna, berättar Kent Björklund, vd för Oy Kewatec AluBoat Ab.

Österbottnisk båtbyggartradition

Företagets grundare, Karl-Erik Wargh, har framgångsrikt jobbat med båtar i olika former sedan 1978. Då grundade Wargh och en kompanjon företaget Alumina Varvet, som utvecklades från ett bolag som byggde aluminiumbåtar till en högteknologisk tillverkare av vattenjetframdrivning. Det företaget ägs i dag av den internationella jätten Kongsberg. – Jag hade redan hoppat av båtbyggandet, men år 2000 fick jag ett samtal av en före detta kollega som ville ha min hjälp. Det han berättade lät intressant och därmed grundades Kewatec, berättar Wargh, som i dag representerar den största ägaren och har en mera inofficiell roll.

Aluminium är ett bekymmersfritt material jämfört med stål, och korrekt hanterat är det praktiskt taget korrosionsfritt. Karl-Erik Wargh hävdar att aluminium är nästintill det perfekta materialet när man ska bygga båtar. – Aluminium är durabelt och lätt. Lätta båtar kan gå i högre hastigheter och drar mindre bränsle, vilket svarar mot dagens krav på att båtarna måste bli allt snabbare. Dessutom är det ett miljömässigt hållbart material när ca 90 procent av en båt kan återvinnas, säger Wargh.

Anpassning till marknaden – ett vinnande koncept

Det som på ett helt avgörande sätt bidrog till att affärsverksamheten tog ett stort kliv framåt var att Kewatec lyckades ta sig in på marknaden för lotsbåtar. – Lotsarna ställer höga krav på sina båtar som ska kunna gå ut i alla typer av väder. Ett annat segment som blev betydande är farledsbåtar. Dessa kunde vi senare relativt enkelt modifiera till brandbåtar, berättar Wargh.

Vd Kent Björklund förklarar att Kewatec säljer båtar inom segmenten lots-, försvars- och patrull-, snabba patrull-, sjöräddnings-, arbets- och forsknings- samt brand- och oljebekämpningsbåtar. Dessutom gör man även båtar för passagerartrafik och fiskebåtar. Och det senaste är ambulansbåtar, som man redan levererat några exemplar av. – Jag vill framför allt lyfta fram vår förmåga att anpassa oss till marknadens behov som en av våra största styrkor. Vi har alltid förmått leverera sådana båtar som kunden frågat efter.

De viktigaste segmenten är lotsbåtar och patrullbåtar, som för närvarande är de som säljer mest. Hittills har Kewatec sålt totalt drygt 800 båtar. – I dagens läge är vi nog stolta över vår orderstock som sträcker sig över så gott som hela 2023 med en del leveranser in på 2024, förklarar Björklund.

Stabil position på marknaden trots världsläget

Även båttillverkarna går i riktning mot allt större helheter för att kunna bevara konkurrenskraften. Därför gick Kewatec samman med konkurrenten Weldmec Marine i början av året. Företagets huvudkontor och forsknings-, utvecklings- samt egna planeringsavdelning finns fortsättningsvis i Karleby. Alla båtmodeller tillverkas i både Karleby och Borgå, även om de litet mera komplexa och avancerade båtarna görs i Karleby.

Björklund och Wargh betonar även vikten av ett stort nätverk av underleverantörer och hyllar den kompetenta personalen. – Vi har alltid haft fina medarbetare som dessutom förstått vikten av språkkunskaper och inte varit rädda för att söka sig utanför Karleby och ut i världen där kunderna finns, säger Wargh.

Björklund berättar att Kewatec är känt för sina användarvänliga båtar av hög kvalitet och med god prestanda. – På de marknader där vi är aktiva, är vi välkända. Det uppskattas när vi deltar i offentliga upphandlingar. Man kan nästan påstå att det är oss upphandlarna vill ha med.

Utvidgad hemmamarknad

Det är inte bara på båtmarknaden som Kewatec har gott anseende, för man har inte haft svårt att hitta nya medarbetare. – Kanske har vi ett gott rykte även som arbetsgivare. Faktum är att tre av de sju elever som anställdes direkt från vuxenutbildningscentret vid starten fortfarande jobbar kvar, berättar Wargh.

Liksom andra företag har även Kewatec haft ett par riktigt tuffa år bakom sig med corona, stigande priser, materialbrist och förlängda leveranstider, men nu med fulla orderböcker, investeringar i hybridbåtar och en situation där satsningen på patrullbåtar börjar ge resultat ser man positivt på framtiden. – Inbrytningen med leveranser till den finska marinen är också viktig med tanke på andra länder. Framöver ser vi att hela Europa kommer att bli vår hemmamarknad, avslutar Björklund.

OY KEWATEC ALUBOAT AB
  • Bransch: Tillverkar aluminiumbåtar för yrkesbruk i längderna 10–24 meter.
  • Verksamhetsorter: Karleby/Kelviå och Borgå samt sälj- och servicebolag i Bergen, Norge.
  • Historia: grundat 2005 i sin nuvarande form. Har funnits under namnet Kewatec sedan 2000. Bolaget har fyra större ägare och ett hundratal småägare. Karl-Erik Wargh är grundare och största ägare.
  • Antal anställda: ca 100 varav ⅔ i Karleby/Kelviå
  • Omsättning: ca 23 miljoner euro (2021)
  • Andelen export: ca 90 procent, främst till Norge, Sverige och Island samt hela Europa, men även så långt bort som Hong Kong.

 

TEXT: RAINER AHLVIK
FOTO: SONJA HAGSTRÖM