Utredning: Västra Finlands industri investerar med flera miljarder

– Kan man beakta tillväxten på trafiken och transporterna i tillräcklig omfattning?

Västra Finlands industribälte genomgår en historiskt stor investeringsvåg. På området som sträcker sig från Torneälvdalen via Österbotten och Satakunta till Åbo investeras tiotals miljarder euro fram till slutet av decenniet, inom industriell produktion och energi – alltså till hela Finlands tillväxt. Redan nu skapar området en tredjedel av Finlands exportvärde. Framöver finns det möjligheter till betydande tillväxt, förutsatt att rätta åtgärder vidtas.

Handelskamrarna på Västra Finlands industribälte – Lappland, Uleåborg, Österbotten, Södra Österbotten, Satakunda, Raumo och Åbo har tillsammans med Destia genomfört en framtidsöversikt som belyser denna utvecklingstrend. Nu har även volymen av kommande privata investeringar längs hela västkusten kartlagts för första gången.

Läs utredningsrapporten (på finska)

Läs pressmeddelandet

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN