Vad behöver du veta om CSDD?

CSDD är en förkortning av Directive on Corporate Sustainability Due Diligence – EU-kommissionens förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för bolag i fråga om hållbarhet. Syftet med direktivet är att främja hållbarhet och ansvarsfullhet genom bolagets hela värdekedja. Syftet är också att säkerställa att bolaget beaktar mänskliga rättigheter och miljöaspekter i sin verksamhet och att skapa en gemensam standard inom EU.

Läs spesialartikeln av Tobias Björkström, EY:s Legal Counsel.