Valet av företag till Österbottens Tillväxtstig återspeglar regionens mångsidighet

13 företag valdes till Kasvu Open – Österbottens Tillväxtstig. Sammanlagt 24 företag ansökte om att få delta i Tillväxtstigen. Till den avgiftsfria sparringen i Österbottens Tillväxtstig valdes följande företag:

EMPK Oy, Karleby
Kannuksen Keskuspesula Oy, Kannus
Mammun Hyväkakku Oy, Karleby
MMI Company Ab Oy, Karleby
PaaPii Design Oy, Kronoby
Platonic Partnership Oy, Vasa
Pohjanmaan erikoislattiat Oy, Karleby
SERITEC Oy, Karleby
Sähköpalvelu Walberg Ab Oy, Jakobstad
Techat Oy, Kristinestad
Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy, Laihia
Viittoen Oy, Karleby
Utöver dessa ville ett företag vara anonymt.

Juryn för Österbottens Tillväxtstig bedömde företagen enligt kriterierna: marknadspotential, team, tillväxtpotential och bevis.

– Vi utsåg och bjöd in företag från olika branscher i regionen. Vi gick omsorgsfullt igenom kandidaterna och domarnas val var enhälliga. Vi fick med tillväxtföretag i olika skeden, vilka på ett utmärkt sätt beskriver den mångsidiga näringslivsstrukturen i vår region. Nu följer ett av de mest intressanta skedena i Tillväxtstigen när vi får möjlighet att sparra företagen. Vi ser verkligen fram emot de kommande sparringsdagarna, säger Kristian Schrey, VD för Viexpo.

Domarna i Österbottens Tillväxtstig är:

Paula Erkkilä, Österbottens handelskammare
Sabina Storbacka, KOSEK
Anu Haapasalo, Kpedu
Mikael Hallbäck, Vasa universitet
Antti Alasaari, VASEK
Kristian Shrey, Viexpo

TILLVÄXTSTIGENS INNEHÅLL OCH FRAMSKRIDANDE

De företag som har valts till Österbottens Tillväxtstig sparras under två evenemangsdagar, 14.5.2020 och 20.8.2020.

Sparringsdagarna kan ordnas på distans. Alla företag som deltar i evenemangsdagarna får personliga anvisningar för hur de kan delta på distans och via en digital lärmiljö.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN