Yritykset löysivät tänä kesänä hyvin kesätyöntekijöitä

Alucarin kesätyöntekijät Isak Mikander, Sebastian Lindgren ja Villiam Bäck yhdessä toimitusjohtaja Anssi Alasaaren kanssa kesällä 2019.

Pohjanmaan kauppakamari toteutti tänä vuonna toista kertaa #palkkaanuori-haastekampanjan. Jokainen kauppakamarin haasteeseen myöntävästi vastannut työnantaja ilmoitti kauppakamarille mukana olostaan, ja linkki yrityksen kesätyöhakuun lisättiin kamarin kampanjasivulle. Tietoa kesätyöpaikoista levitettiin nuorille oppilaitosten ja sosiaalisen median välityksellä.

Toukokuun lopulla kauppakamari lähetti jäsenyrityksilleen kyselyn, jossa selvitettiin kesätyöntekijöiden palkkaamisen onnistumista. Neljä viidestä vastaajasta oli palkannut kesätyöntekijöitä. Yleisesti ottaen rekrytointi oli sujunut hyvin, kesätyöpaikat oli saatu pääosin täytettyä ja palkattujen osaaminen oli vastannut melko hyvin työnantajien tarpeita.

Me kyselimme vielä parilta työnantajalta tarkemmin, miten kesätyöt sujuivat tänä vuonna.

Hyviä ja osaavia kesätyöntekijöitä

Puutavara-autojen päällirakenteita valmistavalla Alucar Oy:llä oli tänä vuonna kuusi kesätyöntekijää. Määrä oli hivenen suurempi kuin aikaisempina kesinä, ja toimitusjohtaja Anssi Alasaaren mukaan työt sujuivat hyvin.

Tänä kesänä kesätyöntekijät sijoittuivat suunnittelu-, asennus-, hitsaus- ja varastointitehtäviin.

– Saimme tänä vuonna kokoon hyvän porukan ja pystyimme hyödyntämään heidän osaamistaan vaativissakin työtehtävissä, Alasaari kertoo.

Hänen mukaansa suurin haaste kesätyöntekijöiden palkkaamisessa on heidän ohjaamisessaan sinä aikana, kun työnjohto on kesälomalla. Tänä vuonna ohjaamista helpotti se, että kesätyöntekijöiden joukossa oli aiemmin talossa työskennelleitä, jotka pystyivät ohjaamaan ensikertalaisia.

Alucarilla on pyritty aina työtehtäviä jaettaessa ottamaan huomioon kesätyöntekijöiden osaaminen ja taipumukset. Tällä tavoin saadaan kesätyöntekijöiden kaikki kyvyt käyttöön ja työkokemuksesta tulee miellyttävä sekä tekijälle että yritykselle.

”Tavoitteenamme on saada näistä opiskelijoista
vakituisia työntekijöitä sitten,
kun he valmistuvat.”

Nuoremmatkin haluaisivat kesätöihin

Kokkolan satamassa sijaitseva Koukkukuljetus Oy on suurteollisuuden ja sataman logistiikkatoimija. Yhtiö tuottaa asiakkailleen monia palveluja: maantiekuljetuksia, nostopalveluja, erilaisia tehdaspalveluja sekä ulkoalueiden kunnossapitopalveluja.

Koukkukuljetuksen ja sen tytäryritysten palveluksessa eri yksiköissä Kokkolassa on yhteensä noin 100 henkilöä. Noin puolet henkilökunnasta on aloittanut uransa yrityksessä kesätyön tai harjoittelujakson kautta.

Monialaisessa yrityksessä myös kesätyöntekijöiden osaamiskirjo on laaja.

– Toivomme löytävämme pääasiassa kesätyöntekijöitä, joilla olisi koulutusta ja osaamista logistiikka- tai maanrakennusalalta. Tänä vuonna rekrytoimme 10 kesätyöntekijää, joista osa oli ollut meillä jo aiemmin ja osa oli ensikertalaisia, kertoo toimitusjohtaja Petteri Jukkola.

Koukkukuljetuksella on tarjolla monenlaisia työtehtäviä. Kesätyöntekijöiden tehtävät suunnitellaan pitkälti heidän oman osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan.

Jukkola myöntää, että osaavan työvoiman saanti ei ole helppoa. Kokkolan seudulla käydään kovaa kisaa motivoituneista osaajista. Tänä vuonna yritys sai kuitenkin taloon hyvän ja osaavan kesätyöntekijöiden yhdistelmän.

– Meille kysyy kesäksi töihin myös moni alle 18-vuotias. Periaatteessa ruohonleikkuuta ja muuta kunnossapitoa voisi tehdä alaikäinenkin, mutta tänne satama-alueelle ei valitettavasti voi palkata alle 18-vuotiaita. Olisi hienoa, jos pystyisi antamaan myös motivoituneille alaikäisille töitä, Jukkola miettii.

TEKSTI: JOHANNA HAVERI
KUVAT: SAMI PULKKINEN

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN