Bekant bransch ur ny synvinkel

Sami Kallioinen

I december började Sami Kallioinen från Karleby som verkställande direktör på Freeport Cobalt Ab och som ansvarig ledare för den globala affärsenheten Freeport Cobalt. Vd-posten blev ledig då en del av bolagets affärsverksamhet i Karleby såldes till belgiska Umicore.

– Jag jobbade som ekonomidirektör för Freeport Cobalt och de föregående bolagen och affärsenheterna i tolv års tid, berättar Kallioinen.

– Min styrka är den långa erfarenheten från branschen. Jag har varit med under uppgångar och nedgångar inom koboltaffärsverksamheten och i företagets olika skeden. Jag har alltså någon slags uppfattning om vad som krävs för att lyckas och hur man förebygger misstag.

Freeport Cobalt tillverkar koboltbaserade pulver och kemikalier som används bland annat inom hårdmetallindustrin, i katalyter och som råvara i laddningsbara batterier. Det som i synnerhet tilltalade Kallioinen med det nya uppdraget var den internationella och mångsidiga branschen.

– Vi har kunder, leverantörer och andra intressegrupper i nästan världens alla hörn och det ger en extra trevlig krydda till jobbet. Som en följd av att trafiken elektrifierats finns det en stor efterfrågan på kobolt och, förutom till laddningsbara batterier, behövs koboltprodukter inom många industribranscher.

Kallioinens första uppgift var att ta hand om efterdyningarna efter företagsköpet och skapa en fungerande organisation. Målsättningen inom den närmaste tiden är att bevisa att den nya företagsmodellen fungerar och att uppnå de fastställda målen.

– Jag förväntar mig att det från försäljnings- och produktionssidan kommer många nya och intressanta uppgifter att lösa och att jag får utveckla min kompetens, berättar Kallioinen och konstaterar att en ekonom stöter på nya saker nästan dagligen i den processkemiska fabriken.

– Lyckligtvis har jag hjälp av en engagerad och sakkunnig organisation som jag kan lita på.

SAMI KALLIOINEN
  • Började som verkställande direktör på Freeport Cobalt Ab 1.12.2019
  • Har jobbat inom koboltverksamhet sedan år 1998 då han började på OMG Kokkola Chemicals Ab som ekonomidirektör
  • Ekonomiemagister, utexaminerades från Vasa universitet år 1995
  • Fritiden ägnas åt golf och att gå på gym

TEXT OCH FOTO: ARJA HAIKOLA
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN