CB-tidningen ömsade skinn

Juha Häkkinen

Just nu läser du den förnyade handelskammartidningens första elektroniska nummer. I år skickas alla fyra numren av tidningen åt dig och närmare 6000 andra läsare direkt till e-posten. I e-postmeddelandet får du ett smakprov av varje artikel och genom att klicka på länken kan du läsa hela artikeln, avgiftsfritt naturligtvis. Andra och fjärde numret av årets CB-tidning utkommer dessutom som vanligt i tryckt form som en högklassig papperstidning. Den postas till 3600 företag i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Den förnyade tidningen är en del av handelskammarens förnyade kommunikation. Våra helt nya webbsidor hittas på den bekanta adressen osterbottenshandelskammare.fi. Den nya webbplatsen är tydligare, användarvänligare och mer informativ än tidigare. På vår webbplats hittar du bl.a. alla våra evenemang och kurser enligt ort, tema eller språk. I nyhetsrummet kan du till exempel enligt tema söka vilka ställningstaganden och utredningar vi har gjort. Du kan ge oss feedback via webbplatsen så att vi kan förbättra våra tjänster ytterligare.

Vårens hetaste diskussionsämne torde utan tvekan vara riksdagsvalet.

Ur lobbningssynvinkeln är det viktigt att vi har riksdagsledamöter från flera olika partier från vår region och gärna från de kommande regeringspartierna. För vår del är det nämligen flera viktiga ärenden på kommande som det ska fattas beslut om. Riksväg 8 krävde hårt arbete och fick slutligen status som huvudled. Nu behöver riksvägen de första omkörningsfilerna i Österbotten. Dessutom måste beslut fattas gällande högskolornas resurser och centralsjukhusets status, bara för att nämna några områden. Landskapsmodellen och vårdreformen är i skrivande stund helt öppna. Om de faller så torde den nya regeringen börja bygga upp ett land bestående av starka stadsregioner.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN