De nya leveransvillkoren Incoterms 2020 har trätt ikraft – så påverkas din affärsverksamhet

Internationella Handelskammaren (International Chamber of Commerce, ICC) har uppdaterat leveransvillkoren Incoterms. De nya villkoren förväntas gälla till och med december 2029. Leveransvillkoren Incoterms publicerades första gången redan 1936.

Läs artikeln om de nya Incoterms 2020-leveransvillkoren som EY:s expert har skrivit

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN