En smidig tillståndsprocess är en konkurrensfördel

Ledare på handelskammarens CB-tidnings höstnummer 2023

Västra Finlands industribälte genomgår en historiskt stor investeringsvåg. På området som sträcker sig från Torneälvdalen via Österbotten till Åbo investeras tiotals miljarder euro fram till slutet av decenniet, inom industriell produktion och energi – alltså till hela Finlands tillväxt. Österbottens handelskammarområde är i frontlinjen – 17 miljarder euro som är på kommande till området är en otrolig mängd pengar.

Situationsbilden har inte uppstått över en natt, och ärmarna kavlades upp redan vid början av pandemin och till exempel för Kelibers del går rötterna tillbaka till Kekkonens tid. Nu har detta arbete mognat till frukt som når över nyhetströskeln. Investeringar blir offentliga senast då MKB-processerna sätts i gång.

För att investeringarna ska bli verklighet måste man även kommunicera öppet utåt så tidigt som möjligt. Det ökar förtroendet i det omgivande samhället och minskar misstankar, till exempel hos potentiella klagande parter under tillståndsprocessernas olika faser. Ändå är det allmänt känt att som investeringsmiljö är Finland osäker och svår att förutspå.

Därför är det viktigt att man i det nya regeringsprogrammet har identifierat betydelsen av smidiga tillståndsprocesser för att främja rena investeringar. Att ansökaren kan få allt från en enda lucka, att man har tidsmål för handläggningstider och att man beaktar till exempel industriparker i tillståndsprocesser är lovande steg för att stärka Finlands investeringsmiljö.

En stor del av investeringsbesluten som gäller elproduktionen görs under denna regeringsperiod. Nu är det viktigt att speciellt alla energiinvesteringar blir snabbt genomförda. De möjliggör de industriella investeringar som kräver utsläppsfri el. Utan dem riskerar investeringarna att flytta någon annanstans.

Genom att öka sitt klimathandavtryck, dvs. de positiva klimatpåverkningarna av företagens produkter och tjänster, är Finland en betydande aktör i det internationella klimatarbetet. Samtidigt innebär det jobb och exportintäkter till Finland.

Paula Erkkilä, vd, Österbottens handelskammare

ÖVERSÄTTNING: MIA BRÄNNBACKA