För Janne Ylinen är styrelsearbetet en utsiktsplats över näringslivet i regionen

Kokkolan HalpaHalli Ab:s verkställande direktör Janne Ylinen har varit medlem i Österbottens handelskammares styrelse ända sedan år 2010 – så pass länge att han blev tvungen att kontrollera vilket år det var i sin LinkedIn-profil. Ylinen beskriver uppdraget i kammarens styrelse som en intressant utsiktsplats.

– Det bästa med styrelsearbetet är känslan av att vi på riktigt kan påverka utvecklandet av näringslivets verksamhetsförutsättningar. Samtidigt håller man sig ajour med ekosystemet i regionen och kan identifiera kommande utvecklingsobjekt.
Ylinen anser att en av fördelarna med styrelsearbete är förståelsen för olika personer och åsikter.

– Det är underligt hur perspektivet vidgas då man diskuterar saker också med utomstående och inte enbart med arbetstagarna eller ledningsgruppen i det egna företaget.
Janne Ylinen är med i många styrelser vid sidan av sitt eget arbete och konstaterar också att tidsanvändningen är hans största utmaning i framtiden.

– Om jag börjar engagera mig i något så vill jag göra det bra och vara aktiv. Jag tror inte att mitt engagemang för regionens näringsliv försvinner ens då det är dags att lämna styrelsen. Vi behöver ständigt nya aktörer till verksamheten inom Österbottens handelskammare och jag tänker inte stå i vägen för den utvecklingen.

JANNE YLINEN
  • Har arbetat i familjeföretaget i mer än 25 år. Vid sidan av arbetet olika utbildningar inom bl.a. ledarskap, ekonomiförvaltning och internationell marknadsföring. Student till utbildningen varefter han, enligt egen utsago, började i pappa Eskos handelshögskola och den utbildningen pågår fortfarande.
  • Första vice ordförande i Österbottens handelskammares styrelse, medlem i Centralhandelskammarens styrelse sedan januari 2017.
  • Laddar sina batterier tillsammans med familjen och via barnens fritidsintressen.

TEXT: ARJA HAIKOLA
FOTO: ANNE YRJÄNÄ
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN