Gedigen erfarenhet av företagsutveckling

Thomas Lempiälä började jobba som verkställande direktör för kapitalplaceraren Wedeco Ab i början av augusti. Bolaget är bekant för Lempiälä sedan tidigare eftersom han suttit med i styrelsen för Wedeco i fyra år.

– Som vd är jag ansvarig för att söka nya potentiella placeringsobjekt, verkställa placeringarna och utveckla portföljföretagen genom styrelsearbete, berättar Lempiälä.

Arbetet innebär att stöda tillväxten och framgången i företag som finns i de tre Österbottniska landskapen.

– Det är intressant att på riktigt utveckla företagens verksamhet. Tillsammans kan vi åstadkomma tillväxt och lönsamhet, och i bästa fall når företaget en ny nivå.

Thomas Lempiälä har sedan tidigare ett omfattande samarbetsnätverk. Han jobbade tidigare som direktör för företagsbanken Nordea Österbotten där han samlat på sig en hel del erfarenhet av företagsfinansiering och -utveckling. En karriär på drygt 25 år inom Nordea har också gett honom erfarenhet inom ledarskap och kunskap om företagen i regionen.

– Österbottningarna har ett företagsinriktat sätt att tänka trots att de själva nödvändigtvis inte är företagare. Företagsamhet värderas högt och här finns många riktigt bra företag, säger Lempiälä med stolthet.

Lempiälä ser också utvecklingsmöjligheter i små och medelstora företag. I synnerhet familjeföretag kunde dra nytta av ett mera systematiskt styrelsearbete.

– En utomstående styrelsemedlem för ofta med sig nya synsätt som stöder företagets framgång och hjälper till att nå målsättningarna.

THOMAS LEMPIÄLÄ
  • Vd för Wedeco Ab fr.o.m. 17.8.2020.
  • Bor i Karleby.
  • Ekonomie magister, stark bakgrund inom bankbranschen: har jobbat inom Nordea med olika uppgifter i mer än 25 år, varav 20 år i olika förmansroller.
  • Till fritidsintressena hör motion och villaliv i Karleby sommartid.

TEXT: NADIA PAAVOLA
FOTO: SAMI PULKKINEN
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS