Med målsättningen att utbildningen ska motsvara företagens behov

Mathias Rönnlund

Långsiktigt arbete är nödvändigt för att ekvationen vad gäller bristen på kunnigt folk i Österbotten och den arbetskraft som läroinrättningarna producerar ska gå ihop även inom IT-branschen.

Det här är något som Mathias Rönnlund, som har varit medlem i Österbottens handelskammares ICT- utskott sedan början av året, snabbt fick klart för sig.

– I mitt eget arbete på Mirka ser jag i praktiken hur viktig ICT-kompetens är för företagen i regionen. Därför har också Mirka nytta av att jag är med i utskottet.

Utvecklandet av ICT-branschen och utbildningarna i Österbotten är en dubbelriktad väg där trafiken löper mellan företagen och studerande i båda riktningarna.

Tack var sin arbetsroll tror Rönnlund att han kunnat bidra med kunskap inom den tekniska sidan till utskottsarbetet.

– Allt fler projekt i vårt bolag handlar om datateknik och olika applikationer, vilket betyder att jag i mitt jobb gör olika teknologival och har ett nära samarbete med vårt nätverk av partners.

Samtidigt har Rönnlund märkt hur snabbt branschen utvecklas. Medan betydande förändringar inom teknologin skedde vartannat år i början av hans karriär så sker det nu varje vecka. Den snabba utvecklingen innebär utmaningar även inom utbildningen. Därför är det också bra att man lyssnar på vad företagen faktiskt behöver.

– I våras till exempel planerade vi tillsammans med yrkeshögskolan vilka ämnen som det skulle löna sig att ha med i studieprogrammet. I anslutning till detta gjorde jag också en liten utredning över Mirkas ICT-projekt och de involverade personernas roller och kompetensbehov. Det gav en överblick av sysselsättningen och det verkliga behovet.

MATHIAS RÖNNLUND
  • Medlem i Österbottens handelskammares ICT-utskott sedan början av år 2020.
  • Mirkas systemarkitekt på kontoret i Vasa sedan år 2018. Bor i Vasa.
  • Ekonomie magister från Åbo Akademi i Åbo, huvudämne Information Systems.
  • Kopplar av genom att lyssna på ljudböcker samtidigt som han ägnar sig åt trädgårdsarbete. Spelar också golf, en sport som han enligt egen utsago har ett olyckligt kärleksförhållande till.

TEXT: NADIA PAAVOLA
FOTO: SAMI PULKKINEN
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS